Käibemaksudeklaratsiooni lisa eesmärk on parandada maksuhalduri võimalusi varimajanduse ohjamisel ning seeläbi aidata kaasa konkurentsitingimuste parandamisele. Maksu- ja Tolliameti jaoks seisneb…
Maksu- ja Tolliamet on koostanud lühikese meelespea nii tellijale kui ehitajale eramaja ehitamise ja sellega kaasneva maksude tasumise kohustuse kohta.
Käesolev Maksu- ja Tolliameti selgitus puudutab tulumaksuseaduse (edaspidi - TuMS) § 38 lg 1 kohaldamise võimalust olukorras, kus maksumaksja võõrandab…
Võlaõigusseaduse (edaspidi – VÕS) § 361 kohaselt liisingulepinguga kohustub liisinguandja omandama liisinguvõtja poolt määratud müüjalt teatud eseme (liisinguese) ja andma…
Maksu- ja Tolliamet on kokku võtnud olulisemad muudatused käibemaksuseaduses alates 01.01.2014 ja 01.03.2014.
Käibemaksuseadus eristab hõbemünte ja investeeringukullana käsitletavaid kuldmünte. Maksu- ja Tolliamet (MTA) on koostanud vastava juhendi.
Maksu- ja Tolliamet tuletab meelde, et Soome seadusandluse kohaselt tuleb Soomes tehtud tööst maksta seaduses ette nähtud sotsiaalkindlustusmaksud.
Maksu- ja Tolliamet selgitab alljärgnevalt lähemalt ja toob näiteid sotsiaalmaksu tasumise kohta töövõimetuspensionäride puhul. Sotsiaalmaksu riigi- ja tööandjapoolset tasumist isikute…
Mis on välisriigist saadud tulu? Eestis alaliselt elav isik on maksuresident Eestis ja sellest tulenevalt on tal kohustus Eestile deklareerida…
Maksu- ja Tolliamet selgitab lähemalt loometoetuse saajate eest loomeliitude poolt sotsiaalmaksu arvestamise, deklareerimise ja tasumise korda.