Kui kohustuse täitmiseks ettenähtud tähtpäev satub riigipühale või muule puhkepäevale, loetakse tähtpäevaks puhkepäevale järgnev esimene tööpäev.

Juurdepääs käesolevale materjalile on finants- ja õigusajakirja RUP tellijatel.

Maksumäärad 2024


Juurdepääs käesolevale materjalile on finants- ja õigusajakirja RUP tellijatel.

Kui kohustuse täitmiseks ettenähtud tähtpäev satub riigipühale või muule puhkepäevale, loetakse tähtpäevaks puhkepäevale järgnevat esimest tööpäeva.

Juurdepääs käesolevale materjalile on finants- ja õigusajakirja RUP tellijatel.

Kui kohustuse täitmiseks ettenähtud tähtpäev satub riigipühale või muule puhkepäevale, loetakse tähtpäevaks puhkepäevale järgnevat esimest tööpäeva.

Juurdepääs käesolevale materjalile on finants- ja õigusajakirja RUP tellijatel.

Käibemaks


Juurdepääs käesolevale materjalile on finants- ja õigusajakirja RUP tellijatel.

Kui kohustuse täitmiseks ettenähtud tähtpäev satub riigipühale või muule puhkepäevale, loetakse tähtpäevaks puhkepäevale järgnevat esimest tööpäeva.

Käibemaks


Juurdepääs käesolevale materjalile on finants- ja õigusajakirja RUP tellijatel.

Kui kohustuse täitmiseks ettenähtud tähtpäev satub riigipühale või muule puhkepäevale, loetakse tähtpäevaks puhkepäevale järgnevat esimest tööpäeva.
Maksu- ja tolliamet annab ülevaate käibemaksuga maksustamise põhimõtetest.
Maksu- ja tolliamet annab ülevaate mitteresidendist tööandja registreerimise ja maksukohustuste põhimõtetest.