Maksumäärad 2023 - 2024

Maksumäärad 2024


Käibemaks

Käibemaksumäärad on 22%, 9%, 5% ja 0%.

Alates 1.01.2024 tõstetakse käibemaksumäär 22%-le.

Seoses selle muudatusega on seaduses kaks üleminekusätet.

  • Kui võõrandatav kaup või osutatav teenus maksustatakse standardmääraga, võib kassapõhise käibemaksuarvestuse kasutaja veel kuni 2025. aasta 31. detsembrini maksta käibemaksu kauba või teenuse pärast 2023. aasta 31. detsembrit toimunud käibelt endiselt 20% määraga juhul, kui ostjale väljastati arve ning kaup lähetati või tehti kättesaadavaks või teenus osutati enne 2024. aasta 1. jaanuari.
  • Teine üleminekusäte puudutab pikaajaliste lepingutega seotud tehinguid, milleks on eeskätt kinnisasjadega seotud tehingud....

Juurdepääs käesolevale materjalile on finants- ja õigusajakirja RUP tellijatel.

Seotud artiklid

right banner 2024 est konference
430824810 430800019636154 7356040320163199917 n255