Alates 2014. aastast toimuvad mitteresidendi tulumaksustamisel olulised muudatused.
Maksukorralduse seaduse (MKS) § 1361 lõikes 1 annab maksuhaldurile võimaluse kohaldada ennetavaid meetmeid maksude tasumise õigsuse kontrollimisel. Üheks selliseks meetmeks…
Kuni 2013. aasta 15. septembrini oli inimestel võimalus esitada soovi korral avaldus kogumispensioni makse omapoolse osa suurendamiseks 2%-lt 3%-le aastatel…
Maksualased kohtuvaidlused olid, on ja jäävad. Eesti Maksumaksjate Liit pani kokku lühikese nimekirja hiljuti Riigikohtus tehtud maksualastest kohtulahenditest.
Autode sisendkäibemaks on teema, mis ei jahtu niipea. Mida rohkem Rahandusministeerium seda eelnõud läbi suruda püüab, seda suuremat ja kriitilisemat…
2014. aasta riigieelarve seaduse § 2 lõike 10 kohaselt on sotsiaalmaksu minimaalse kohustuse aluseks olev kuumäär 320 eurot (2013. aastal…
Eesti Maksumaksjate Liit koostas nimekirja maksuseaduste muudatustest 2014. aastal.
Alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seaduse muutmise seaduse eelnõu kohaselt tuleb aktsiisikauba Eesti-sisesel veol hakata kasutama elektroonilisi saatekirju, seda juhul…
Riigikogu kiitis täna heaks valitsuse algatatud tulumaksuseaduse muutmise seaduse, millega nähakse ette pensionäride täiendava maksuvaba tulu määra tõstmine 216 euro…
Valitsus kiitis täna heaks maamaksuseaduse muutmise, mille eesmärk on muuhulgas likvideerida vajakajäämised kehtivas seaduses seoses reformimata riigimaa maksumäära kehtestamisel.