12. mail 2024 jõustusid ülemaailmse tulumaksuseaduse nõuded Eesti tulumaksuseaduses.

Vastu võetud 10.04.2024

Jõustumise kp: 12.05.2024

Avaldamismärge: RT I, 02.05.2024, 1

https://www.riigiteataja.ee/akt/102052024001

Esmaspäev, 06 Mai 2024 14:23

Tulumaksuseaduse muutmise seadus

Vastu võetud 10.04.2024

Kultuuriministeerium saatis spordivaldkonnale ning teistele ministeeriumidele kooskõlastamiseks ja arvamuse avaldamiseks spordiseaduse ja tulumaksuseaduse muutmise eelnõu, mis ajakohastab spordiseadust ja loob spordiklubides treenivate laste vanematele tulumaksutagastuse võimaluse.

President Alar Karis kiitis reedel heaks seadused, mis puudutavad investeeringute soodustamist, Ukraina toetuseks tehtud annetuste ja kingituste tulumaksuvabastust, noorte koolituskulude mahaarvamist tulust ning elukindlustuslepingute väljamaksete maksustamist.

right banner 2024 est konference
430824810 430800019636154 7356040320163199917 n255