Valitsus otsustas tänasel istungil toetada Sotsiaaldemokraatliku Erakonna (SDE) fraktsiooni algatatud tulumaksuseaduse muudatuse eelnõu põhimõttelist lähenemist, kuid mitte konkreetset eelnõu.

Riigi Teatajas avaldati välismaalaste seaduse, tulumaksuseaduse ja maksukorralduse seaduse muutmise seadus (Eestis töötamise reeglite väärkasutuse vähendamine).

Täna jõustusid välismaalaste seaduse, tulumaksuseaduse ja maksukorralduse seaduse muudatused, mille eesmärk on tõkestada Eestis töötamise reeglite eiramist.

Riigikogu võttis vastu valitsuse algatatud välismaalaste seaduse, tulumaksuseaduse ja maksukorralduse seaduse muudatused, mille eesmärgiks on tõkestada Eestis töötamise reeglite kuritarvitamist ning tagada, et ettevõtted ei hoiaks maksude tasumisest kõrvale ja maksaks välismaalastele nõuetekohast Eesti keskmist brutokuupalka.

Vastu võetud 11.12.2019

https://www.riigiteataja.ee/akt/123122019002

Jõustumise kp: 01.01.2020

Avaldamismärge:        RT I, 23.12.2019, 2

Liituge meiega sotsiaalvõrgustikes