Riigikogu võttis vastu valitsuse algatatud välismaalaste seaduse, tulumaksuseaduse ja maksukorralduse seaduse muudatused, mille eesmärgiks on tõkestada Eestis töötamise reeglite kuritarvitamist ning tagada, et ettevõtted ei hoiaks maksude tasumisest kõrvale ja maksaks välismaalastele nõuetekohast Eesti keskmist brutokuupalka.

Vastu võetud 11.12.2019

https://www.riigiteataja.ee/akt/123122019002

Jõustumise kp: 01.01.2020

Avaldamismärge:        RT I, 23.12.2019, 2

Tuludeklaratsiooni 2019.a. eest saab esitada Maksu- ja Tolliametile kuni 30. aprillini 2020. Tulumaksu juurdemaksmise tähtaeg on 1. oktoober.
Neljapäev, 23 Jaanuar 2020 08:58

Tulumaksuseaduse muudatused 2020

Tulumaksuseaduses kehtib alates 1. jaanuarist 2020 terve rida maksumuudatusi ning üks olulisemaid neist puudutab maksustamise ebakõla. Osa muudatusi jõustuvad tagasiulatuvalt alates 1. jaanuarist 2018 ja osa muudatusi hakkavad kehtima kas 1. jaanuarist 2021 või 1. jaanuarist 2022.
Reede, 27 Detsember 2019 10:38

2020. aastal jõustuvad seadusemuudatused

Artiklis on ära toodud kokkuvõte tähtsamatest 2020. aastal jõustuvatest seadusemuudatustest.

Liituge meiega sotsiaalvõrgustikes