Korteriuhistu 930x140 ee gif

 

Meistri eri

Käibemaksuseaduse muudatused võeti Riigikogu poolt vastu 4.detsembril 2019, avaldati Riigi Teatajas 19. detsembril 2019 ning need kehtivad alates 1. jaanuarist 2020.
Kui ettevõtte omandis on elamu, mille üürimine on üks ettevõtte äritegevuse liik, võib tekkida küsimus, kas elamu üürimine maksustatakse käibemaksuga.
Riigikohus selgitas, et ainuüksi lepingulise suhte olemasolu ei tingi ühist majanduslikku huvi. Üheks indikaatoriks ühise majandusliku huvi hindamisel on juhtorganite liikmete täielik või osaline kattumine.
Firma teeb äripartneritele jõulukingi, mis koosneb kommipakist ja vahuveinist (paki väärtus 10–12 eurot). Millised maksukohustused ja -riskid sellega kaasnevad (kaasa arvatud sisendkäibemaks)?
Hoolsalt tehtud inventuur toob esile sisekontrolli ja raamatupidamisarvestuse puudused ja aitab avastada pettusi.
Kas saab Ukraina kodaniku tööle võtta poole kohaga ja kas siis tal kehtib ravikindlustus Eestis?
Kulutuste tegemisel lähtutakse korteriomanike üldkoosoleku kinnitatud majanduskavast.
Litsentsitasu mõiste maksulepingus võib erineda tulumaksuseaduse mõistest.
Kui välisriigi füüsilisele isikule, st mitteresidendile, makstakse Eesti äriühingu poolt juhatuse liikme tasu või töölepingu alusel töötasu, siis nende maksustamine on erinev.
Töötaja on enne rasedus- ja sünnituspuhkust viidud üle kergemale tööle ning saab selle tõttu väiksemat töötasu (ülejäänud summa hüvitab haigekassa). Peale kergemat tööd jääb töötaja rasedus- ja sünnituspuhkusele 140-ks päevaks.…
Diagnoosi põhjal väljastas arst tõendi, milles kinnitas, et lülisamba seisundi muutuse tõttu ei saa ma rasket füüsilist tööd teha. Kas tööandja on kohustatud mind päevapealt vallandama minu nõusolekul ning millise…

Liituge meiega sotsiaalvõrgustikes