Inimene on ettevõttes tööl töölepinguga. Ta on kantud ka tööregistrisse ning tal on kehtiv ravikindlustus. See töökoht on tal ainuke, kuid tööandja tasutav sotsiaalmaks on alla miinimummäära (töötaja ei kuulu erandite hulka).
Tean, et ettevõte peaks miinimummäära tasuma, kuid tänaseni seda tolle isiku eest tehtud ei ole.
Ravikindlustus peaks hakkama kehtima 14 päeva jooksul peale töölepingu alusel töötava isiku kandmist tööregistrisse. Kas tegelikkuses ka...

Juurdepääs käesolevale materjalile on majandusajakirja Raamatupidamisuudised tellijatel.

Valitsus kinnitas järgmise aasta isikustatud sotsiaalmaksu pensionikindlustuse osa arvestusliku keskmise suuruse, milleks on 3793 eurot.

Esmaspäev, 15 November 2021 08:07

Arenguseire: sotsiaalmaks on ajale jalgu jäämas

Sotsiaalmaks suudab Eestis maksuliigina katta järjest väiksemat osa sotsiaalteenuste rahastamisest, selgub järgmisel nädalal avaldatavast arenguseire keskuse raportist – näiteks vähendab inimeste liikumine töölepingulisest töösuhtest teenuseosutajaks sotsiaalmaksu ligi 40 miljonit eurot aastas.

Reede, 17 September 2021 08:54

Töö ja maksud kahes riigis

Läti töötaja sõidab Eestisse tööle kuuks ajaks ja nii kolme aasta jooksul. Tal on A1 tõend, mis kinnitab, et ta on Läti resident. Eesti ettevõte maksab talle töötasu ja deklareerib vormi TSD lisas 2, pidades kinni 20% tulumaksu, kuid ei maksa sotsiaalmaksu. Kui kaua võib sotsiaalmaksu mitte maksta, kui A1 tõendit pidevalt uuendatakse ja selle kehtivust kinnitatakse?

Juurdepääs käesolevale materjalile on majandusajakirja Raamatupidamisuudised tellijatel.

Esmaspäev, 17 Mai 2021 08:58

Kaks tööandjat ja sotsiaalmaks

Inimene töötab kahe tööandja juures töölepingu alusel osalise tööajaga. Esimeselt tööandjalt saab ta töötasu 305 eurot (on olemas avaldus maksuvaba tulu kohta summas 300 eurot), teise tööandja puhul on tasu 300 eurot, maksuvaba tulu 200 eurot. Kas tööandjad arvestavad sotsiaalmaksu vastavalt 100 eurot ja 99 eurot?

Juurdepääs käesolevale materjalile on majandusajakirja Raamatupidamisuudised tellijatel.