Väljaspool aktsiisiladu ladustatud tubakas loetakse tarbimisvalmis suitsetamistubakaks.
MTA avalikustas 2015. aasta maksumäärad ja maksuvaba tulu suuruse.
Järgnevalt selgitab Maksu-ja Tolliamet, mis tingimustel on võimalik tööandjal maksta töötajale isikliku sõiduauto kasutamise eest maksuvaba hüvitist.
1. jaanuarist 2015 jõustub käibemaksuseaduse muudatus, mis hõlmab elektroonilise side teenuste ja elektrooniliselt osutatavate teenuste (edaspidi digiteenuste) maksustamist.
Alates 01.01.2015 on tulumaksu määr 20% (juriidilise isiku väljamaksele lisanduv tulumaksu määr on 20/80) ja maksuvaba tulu 154 eurot kuus…
Alates 01.01.2015 jõustuvad vedelkütuse erimärgistamise seaduse (VKEMS) muudatused, mis oluliselt kitsendavad erimärgistatud vedelkütuste kasutamist.
Alates 01.01.2015 muutub vorm TSD ja tema lisad. Samuti on muudatused tulumaksuseaduses, mis kehtivad alates 01.01.2015.Mida toovad endaga kaasa muudatused…
Alates 01.01.2015 muutub vorm TSD ja tema lisad. Samuti on muudatused tulumaksuseaduses, mis kehtivad alates 01.01.2015.Mida toovad endaga kaasa muudatused…
2015. aastal kehtima hakkava TSD Lisa 1 osa 1b täitmise selgitamiseks koostas Maksu-ja Tolliamet vastava juhendi.
2015. aastal kehtima hakkava TSD Lisa 1 osa 1b täitmise selgitamiseks koostas Maksu-ja Tolliamet vastava juhendi.