Palgakalkulaator

Aasta
Lähteandmed
 €
Maha arvata

Kontrolli kogumispensioniga liitumist siin

Kokkuvõte %
Tööandja tööjõukulud kokku:
Sotsiaalmaks:
Tööandja töötuskindlustusmakse:
Brutotöötasu:
Töötajalt kinnipeetav kohustusliku kogumispensioni makse:
Töötajalt kinnipeetav töötuskindlustusmakse:
Töötajalt kinnipeetav tulumaks:
Netotöötasu: