Vastu võetud 09.09.2021 nr 85

Valitsusel on plaanis täna kehtestada töötuskindlustusmakse määrad aastateks 2022-2025 - töötukassa nõukogu on teinud valitsusele ettepaneku jätta kehtivad töötuskindlustusmakse määrad muutmata.

Eesti Töötukassa nõukogu teeb Vabariigi Valitsusele ettepaneku jätta töötuskindlustusmakse määr järgmiseks neljaks aastaks senisele tasemele, s.o 2,4%, millest töötajad tasuvad 1,6% ja tööandjad 0,8%.

Vabariigi Valitsuse määrus 10.09.2020 nr 70

Täna valitsuse ette jõudva eelnõu järgi järgmisel aastal töötuskindlustusmakse määrad ei muutu ning need kehtestatakse olemasoleval tasemel ka aastateks 2021-2024.