E-konsultatsioonid

Küsi Perekonna-, äri- ja võlaõigust puudutavad ning KÜdega seotud õiguslikud küsimused

Sellel leheküljel võivad ajakirja Raamatupidamisuudised tellijad esitada küsimusi ja saada vastuseid Eesti juhtivate konsultatsioonifirmade spetsialistidelt.

Tasuta konsultatsiooni antakse piisava teabe korral raamatupidamise, auditeerimise, maksustamise, õiguse ja juhtimise küsimustes, mis ei nõua konkreetsete dokumentide uurimist. Kõik küsimused ja vastused avaldatakse rubriigis VIS-a-VIS. Küsimuste esitajate isiklikud andmed enne avaldamist muudetakse, mis garanteerib neile anonüümsuse.

NB! Konsultatsiooni antakse ajakirja Raamatupidamisuudised tellijaile ja see on informatiivset laadi. Saidi administratsioon ei vastuta võimaliku otsese või kaudse kahju eest, mis on tekkinud saadud vastuste alusel tegutsemise tagajärjel. Konsultantidel on õigus põhjusi seletamata esitatud küsimusele mitte vastata.

Liituge meiega sotsiaalvõrgustikes