Kutsume kirjutama

Finants- ja õigusajakirja RUP (eesti keeles) ja ru.RUP (vene keeles) väljaandev kirjastus Litau Büroo kutsub kaastööd tegema järgmistes valdkondades:

 •     raamatupidamine
 •     audit
 •     majandus
 •     töösuhted
 •     äriõigus
 •     tööõigus
 •     maksud
 •     maailmamajandus
 •     õigusloome
 •     psühholoogia ja coaching.

Autorid võivad toimetusele pakkuda materjali, mille temaatika vastab ajakirja suunitlusele. Kokkulepe materjali esitamise tähtaegade kohta on siduv.

Toimetus võtab läbivaatamisele ainult algupärase sisuga materjali. Varem muudes meediaväljaannetes, vaba juurdepääsuga elektroonilistes arvutivõrkudes, trükitud väljaannetes või mingil muul viisil avaldatud materjali (või selle mis tahes osa) ja materjali, millele autoril ei ole autoriõigusi, toimetus vastu ei võta.

Materjali ettevalmistamise reeglid

Artikli avaldamise ettepaneku võib saata meile e-postiga aadressile See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud..

Telefon: +372 662 2193

Informatsioon autoritele

ENNE KÄSIKIRJA TOIMETUSELE ÜLE ANDMIST ON AUTORITEL SOOVITAV TUTVUDA MATERJALI ETTEVALMISTAMISE REEGLITEGA

Avaldamiseks võetakse vastu tööd, mida pole enne muudes väljaannetes avaldatud ning mida pole mõeldud avaldamiseks muudes väljaannetes.

Toimetus ei poolda teiste autorite juba avaldatud töödest võetud fragmentide üleliigset kasutamist.

Ei ole soovitatav saata toimetusele lõpetamata, edasiarendamist vajavat tööd.

Vastu võetakse artikleid mahuga 9000 kuni 40 000 tähemärki koos tühikutega.

Artikli lubatud mahu ületamise korral peab see olema põhjendatud ja kooskõlastatud toimetusega.

Nõuded esitamisele ja käsikirja keelele

1. Ajakirjas kasutatakse umbisikulist esitusviisi.

2. Artikli alguses (enne pealkirja) tuleb märkida autori perekonnanimi, nimi, amet, töökoht ja teaduskraad.

3. Käsikirja leheküljed peavad olema nummerdatud.

4. Artikkel peab sisaldama:

 •     pealkirja;
 •     lühikest annotatsiooni (5–6 lauset; paigutatakse artikli algusse enne põhiteksti). Annotatsioonis tuleb lühidalt esitada artikli kirjutamise motiiv ning määratleda artikli koht muude selleteemaliste publikatsioonide hulgas;
 •     põhiteksti (artikli puhul mahuga üle 5000 tähemärgi on soovitatav kasutada alajaotusi);
 •     kokkuvõtet (järeldusi).

Artikli vormistamise nõuded

1. Tekst peab olema kirjutatud Wordis, reavahe 1,5, standardne hästiloetav šrift Times New Roman, kirja suurus 12.

2. Raamatupidamiskanded vormistatakse järgmise näidise järgi:
D Raha                                        10 000
K Lühiajalised nõuded                10 000

Toimetuse palve artikli täiendamise kohta ei tähenda, et artikkel on avaldamiseks vastu võetud: pärast täiendamist vaatab toimetus artikli uuesti läbi ning ka sel korral võidakse artikkel tagasi lükata. Toimetus ei teata artikli avaldamisest keeldumise põhjust.

Autoril tuleb teha artiklisse parandused ja täiendused ühe nädala jooksul. Selle tähtaja ületamisel jätab toimetus endale õiguse keelduda artikli avaldamisest.

Kui autor soovib artiklit avaldada mõnes muus kanalis, võib ta seda teha kaks nädalat pärast artikli ilmumist meie ajakirjas ning 30% ulatuses, lisades lingi artikli täisversioonile meie ajakirjas.

Kirjavahetuseks võib kasutada toimetuse e-posti aadressi: See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.

Trükiks sobiva portreefoto miinimumsuurus on 1000 x 1600 pixels jpg või tif formaadis.