Korteriuhistu 930x140 ee gif

 

Õigus

Justiitsministeerium toetab 10 000 euroga Eesti pensionäride ühenduste liitu, kes jätkab eakatele tasuta õigusabi andmist.
Aastast 2017 on olnud meil kõigil võimalus portaalis eesti.ee andmejälgijast näha, kes meie isikuandmeid on vaadanud. Suures pildis on väga hea, et andmejälgija tagab ajakohase ülevaate ning suurendab läbipaistvust andmete…
Advokaadibüroo TRINITI esindas ajakirjanik Katrin Lusti vaidluses kiropraktiku Allan Oologa seoses “Kuuuurija” saatega Allan Gary Oolo tegemistest.
Inimeste privaatsus oli aastal 2019 andmekaitse inspektsioonile (AKI) edastatud rikkumisteadete järgi ohus 115 korral, kuna aasta jooksul registreeris inspektsioon selles arvus intsidente, mille põhjuseks oli enamasti kas andmetöötleja hooletus või…
Riigikogu võttis 11. detsembril 2019 vastu rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seaduse uue redaktsiooni. Muudatused puudutavad eeskätt krüptoraha teenusepakkujaid. Muudatuste peamine eesmärk on tugevdada rahapesu andmebüroo positsiooni krüptorahaga seotud ettevõtetele…
1. juulil 2010 jõustus kehtiv perekonnaseadus, mille sätteid kohaldatakse nii enne kui ka pärast 1. juulil 2010 omandatud vara jagamisel. Seejuures ei ole oluline, kas abielu lahutati enne 1. juulit…
Konkurentsiõigus lubab nõuda keelatud teo toimepanemisega tekitatud varalise kahju hüvitamist. Keelatud teoks konkurentsiõiguses on muu hulgas ka nn kartell ehk konkurentsi kahjustav kokkulepe või kooskõlastatud tegevus. Kes aga näiteks kartelliga…
Artiklis on ära toodud kokkuvõte tähtsamatest 2020. aastal jõustuvatest seadusemuudatustest.
Teisipäeval langes menetlusest välja sotsiaalkomisjoni algatatud ravimiseaduse muutmise seaduse eelnõu, mis nägi ette tuleva aasta aprillis jõustuva apteegireformi praegusel kujul tühistamist ning arutelu taasavamist.
Tallinna halduskohtu teatel üritavad kalatööstus M.V.Wool ning veterinaar- ja toiduamet (VTA) leida käimasolevas kohtuasjas kompromisslahendust, millest nad peavad halduskohtule teada andma hiljemalt 8. jaanuariks.
Kaubanduskoda saatis keskkonnaministeeriumile oma seisukohad pakendiseaduse muutmise eelnõu kohta, millega muudetakse näiteks pakendiaruande auditeerimise kohustust, kehtestatakse müügipakendile ringlussevõtu sihtarv ning täpsustatakse pakendiettevõtete vastutuse reegleid. Koja pöördumisele avaldas toetus viis erialaliitu…

Liituge meiega sotsiaalvõrgustikes