gif Company 930x140 ee

 

Õigus

Justiitsministeerium avaldas kolmapäeval advokaadibüroo Glikman Alvin Levin poolt koostatud analüüsi pensionireformi põhiseadusikkusest, mille järgi on reform põhiseadusega valdavalt kooskõlas.
Tallinna halduskohus rahuldas teisipäeval kalatööstuse M.V.Wool esialgse õiguskaitse taotluse osaliselt.
Enamik meist eelistab, et kui tema nimi internetis otsingumootorisse trükkida, kajastuks sealt positiivne tagasiside. Praktika võib olla aga vastupidine. Inimese elus võib olla juhuseid, kus ebameeldiv, möödanik ja vahel lausa…
Konkurendi halvustamine on keelatud kui ebaaus äritegevus, kuid sellise tegevuse üle ei ole seni teostanud järelevalvet. Konkurentsiamet ega Euroopa Komisjon tavapäraste konkurentsiõiguse normide alusel. Ebaausa konkurentsi juhtumid on seni tüüpiliselt…
Tööandjate Keskliit, Teenusmajanduse Koda ja Eesti Advokatuuri äriõiguskomisjon toetavad idufirmade algatatud eelnõu, millega antakse osanikele valik, kas teha osaühingu osadega tehinguid notari juures või mitte.
Rahandusministeerium pakub turuosalistele välja erinevad võimalused, kuidas krüptovarasid võiks reguleerida.
Kaameraid võib kohata pea igal tänavanurgal, hoone sissepääsude juures ja ka siseruumides, ning oleme nende olemasoluga suuresti harjunud. Ometi on kaamerate kasutamine õiguslikult rohkem ja täpsemalt reguleeritud, kui ehk esmapilgul…
Finantssektori esindusorganisatsiooni FinanceEstonia tellitud ning Ellex Raidla ja Soraineni poolt eraldiseisvalt korraldatud analüüside kohaselt võib neljapäeval valitsuses arutamisele tulev pensionireformi eelnõu lubamatult riivata põhiseadust.
Teatavasti saab osaühingut asutada nii sissemakset tehes kui ka ilma sissemakseta. Sissemakset tegemata osaühingu asutamise võimalus laieneb üksnes füüsilisest isikust asutajale. Juriidilisest isikust asutaja peab igal juhul tegema sissemakse, kas…
Uuemates korterelamutes on enamasti projektijärgselt arvukalt tehnoruume – kilbiruum, soojasõlm, sideruum. Juhul kui need ruumid on kinnistatud eraldi korteriomanditena ja jäävad kas arendaja või korteriühistuga mitteseotud isiku omandisse, võib ühistu…
Justiitsministeeriumi tellimusel on valminud dokument, mis sisaldab sadu ettepanekuid äriseadustiku muutmiseks. Muudatuste loetelus on näiteks sunddividendide seadustamine, koosolekute kvooruminõude kaotamine, osade müümise vorminõuete leevendamine ning osaühingu miinimumkapitali nõude kaotamine. Anna…

Liituge meiega sotsiaalvõrgustikes