21.04.2014 Esmaspäev

Sotsiaalmaksu tasumine vabakutselise loometoetust saava loovisiku eest (alates 20.01.2014)

Hinda seda artiklit
(0 hinnangut)

Maksu- ja Tolliamet selgitab lähemalt loometoetuse saajate eest loomeliitude poolt sotsiaalmaksu arvestamise, deklareerimise ja tasumise korda.

Sotsiaalmaksu tasumine vabakutselise loometoetust saava loovisiku eest
Sotsiaalmaksu tasumine vabakutselise loometoetust saava loovisiku eest Foto: Reuters

20. jaanuaril 2014 jõustus sotsiaalmaksuseaduse (edaspidi - SMS) § 6 lõike 12, mille kohaselt hakkab loomeliit maksma sotsiaalmaksu vabakutselise loovisiku eest, kellele loomeliit maksab loometoetust loovisikute ja loomeliitude seaduse §-de 18 ja 19 alusel.

Sotsiaalmaksu maksmise kord on kehtestatud rahandusministri 31.12.2003. a määrusega nr 113 (27.01.2014 redaktsioonis). Korra § 23 kohaselt peab vabakutselise loovisiku osas sotsiaalmaksu arvestust ja täidab maksudeklaratsiooni vormi ESD sellele isikule loometoetust maksev loomeliit loovisikute ja loomeliitude seaduse tähenduses (edaspidi - loomeliit).

Loomeliit maksab loometoetuse saava loovisiku eest sotsiaalmaksu SMS §-s 21 nimetatud kuumääralt. 2014. aastal on sotsiaalmaksu kuumääraks 320 eurot. Maksustamisperioodiks on kalendrikuu.

Kui loomeliidul on kohustus maksta loovisiku eest sotsiaalmaksu terve kuu eest, siis arvestatakse sotsiaalmaksu 320 eurolt maksumääraga 33% ehk 105,6 eurot, olenemata isikule makstava loometoetuse suurusest. Kalendrikuu eest, mille kestel isikul algab või lõpeb loometoetuse saamise õigus, makstakse sotsiaalmaksu proportsionaalselt kalendripäevade arvuga, mille eest on loomeliidul kohustus sotsiaalmaksu maksta. Antud juhul näidatakse maksudeklaratsioonil ESD sotsiaalmaksu kohustuse tekkimise või lõppemise kuupäev.

Näiteks, kui märtsikuus on isikul tekkinud õigus saada loometoetust 17. märtsist (15 päeva), siis arvutatakse sotsiaalmaksu järgnevalt: 320/30x15x33%=52,80 eurot (sotsiaalmaks arvestatakse eurodes sendi täpsusega).

Juhul kui vabakutseline loovisik kuulub mitmesse loomeliitu ja saab kõigist loomeliitudest kuhu ta kuulub loometoetust, siis iga loomeliit maksab loovisiku eest sotsiaalmaksu vastavalt SMS § 6 lõikes 2 sätestatule sotsiaalmaksu kuumääralt, olenemata liidu poolt makstava loometoetuse suurusest.

Loomeliit on kohustatud arvutama igakuiselt iga loometoetust saava vabakutselise loovisiku kohta seaduse § 6 lõike 12 alusel makstava sotsiaalmaksu, selle üle kandma järgneva kuu kümnendaks kuupäevaks Maksu- ja Tolliameti pangakontole ning esitama samaks kuupäevaks Maksu- ja Tolliametile vastava maksudeklaratsiooni (vorm ESD). Samuti on loomeliit kohustatud andma isikule, kelle eest maksti sotsiaalmaksu seaduse § 6 lõike 12 alusel, tema nõudmisel tõendi arvestatud sotsiaalmaksu kohta (vorm TSM).

Sotsiaalmaksu deklaratsioon ESD esitatakse elektrooniliselt e-maksuameti/e-tolli kaudu. Elektroonilise deklaratsiooni ESD faili struktuur on üleval Maksu- ja Tolliameti kodulehel alajaotuses Vormid/TSD, ESD ja tõendid/Vormid elektrooniliseks esitamiseks/Vorm ESD elektroonilise faili struktuur.

Üleminek uuele korrale

Loovisikute ja loomeliitude seaduse (edaspidi - LLS) 20.01.2014 jõustunud muudatustega jäeti välja seni LLS § 3 lõikes 2 sätestatu, mille kohaselt oli vabakutselisel loovisikul kohustus kanda ennast äriregistrisse. Kuni eelnimetatud muudatuse jõustumiseni sätestas LLS, et vabakutseline loovisik ei ole füüsilisest isikust ettevõtja, kuid tema loometegevusest saadud tulu maksustamisel kohaldatakse talle äriregistrisse kantud või elu- või tegevuskoha Maksu- ja Tolliameti piirkondlikus struktuuriüksuses registreeritud füüsilisest isikust ettevõtja kohta maksuseadustes sätestatut. Tulenevalt kõnesolevast muudatusest ei ole enam LLSis kohustuslikku nõuet, et vabakutseline loovisik peaks olema registreeritud FIEna äriregistris. Samuti on tunnistatud kehtetuks LLS § 18 lõike 5 teine lause, mis sätestas, et loovisikule väljamakstavale loometoetusele lisatakse sotsiaalmaksuseaduse kohaselt maksmisele kuuluv sotsiaalmaksusumma. Säte oli vajalik selleks, et vabakutseline loovisik, kes tegutses FIEna, sai tasuda ise loometoetuse saamise perioodil sotsiaalmaksu. Vastavalt muudeti ka sotsiaalmaksuseadust, et nüüd sotsiaalmaksu hakkab loometoetuse maksmise perioodil loovisiku eest maksma loomeliit, mitte aga loovisik FIEna. Loovisikule määratavas toetuse summas ei pea alates 20.01.2014 sisalduma enam sotsiaalmaksu, kuna sotsiaalmaksu kohustus laseb loomeliidul ja 20.01-31.01 perioodi eest makstud toetuse puhul maksab sotsiaalmaksu juba loomeliit 10. veebruariks.

Oluline, et seaduste muudatuste jõustumise kuupäevaks oleks loovisik äriregistrist kustutatud, et ei tekiks topeltmaksustamist.

Kui 2014. aasta jaanuaris maksab loomeliit toetust 2013. aasta detsembri eest, st et kehtib veel vana kord ehk sotsiaalmaksu peab loovisik maksma ise FIEna ja samad põhimõtted kehtivad kuni 19.01.2014 kuupäevani (LLS vana redaktsiooni alusel ehk koos sotsiaalmaksuga) määratud toetuste puhul.

2014. aasta jaanuarikuus kehtis seadus 12 päeva, seega esmakordselt tuleb jaanuarikuu ESD esitada 10. veebruariks, kusjuures sotsiaalmaksukohustuse tekkimise alguskuupäev ei saa olla varasem kui 20.01.2014.

Lisainfo

Jäta kommentaar

Veendu, et kõik kohustuslik (*) info oleks sisestatud. HTML-i kasutamine pole lubatud.


Liituge meiega sotsiaalvõrgustikes