Maksu- ja tolliamet selgitab alkoholi kaugmüügi puhul rakenduvaid aktsiisiga maksustamise põhimõtteid.
Maksu- ja tolliamet tagastab enammakstud tulumaksu isikule residendist füüsilise isiku tuludeklaratsiooni alusel arvutatud summas mitteresidendile 1. oktoobriks (tulumaksuseaduse § 46…
Maksu- ja tolliamet selgitab näidete abil mitteresidendi tulumaksuga maksustamise põhimõtteid.
Maksu- ja tolliamet selgitab FIE-de sotsiaalmaksu, tulumaksu, töötuskindlustusmakse ja kohustusliku kogumispensioni makse arvestamise ja tasumise põhimõtteid.
Palgatulu, mis maksustatakse tulumaksuga, on:
Maksu- ja tolliamet selgitab, kuidas saab taotleda maksuvõlgade ja tulevaste kohustuste tasumise ajatamist.
Esmaspäev, 12 Veebruar 2018 10:39

Metsatehingute teatise esitamine

Kirjutas
Kõik raieõigust ja/või metsamaterjali müünud ning ostnud füüsilised ja juriidilised isikud peavad esitama maksu- ja tolliametile raieõiguse ning metsamaterjali müügi- ja ostutehingute teatise.
Maamaks on maa maksustamise hinnast lähtuv maks, mille arvutab Maksu- ja Tolliamet kohalikust omavalitsusest saadud andmete põhjal ning mis laekub…
Maksu- ja tolliamet selgitab, lähtudes maksukorralduse seadusest, kuidas määratleda sportlastele ja treeneritele tehtavaid väljamakseid ja kuidas neid maksustatakse.
Maksu- ja tolliamet selgitab preemia maksustamise küsimusi.