Palgatulu, mis maksustatakse tulumaksuga, on:
Maksu- ja tolliamet selgitab, kuidas saab taotleda maksuvõlgade ja tulevaste kohustuste tasumise ajatamist.
Esmaspäev, 12 Veebruar 2018 10:39

Metsatehingute teatise esitamine

Kirjutas
Kõik raieõigust ja/või metsamaterjali müünud ning ostnud füüsilised ja juriidilised isikud peavad esitama maksu- ja tolliametile raieõiguse ning metsamaterjali müügi- ja ostutehingute teatise.
Maamaks on maa maksustamise hinnast lähtuv maks, mille arvutab Maksu- ja Tolliamet kohalikust omavalitsusest saadud andmete põhjal ning mis laekub…
Maksu- ja tolliamet selgitab, lähtudes maksukorralduse seadusest, kuidas määratleda sportlastele ja treeneritele tehtavaid väljamakseid ja kuidas neid maksustatakse.
Maksu- ja tolliamet selgitab preemia maksustamise küsimusi.
Maksu- ja tolliamet selgitab autoritasu maksustamise põhimõtteid.
Maksu- ja tolliamet selgitab, kes peab käibedeklaratsiooni ja selle lisa esitama, ning millal, kuidas ja kus saab seda teha.
Tulumaksu kinnipidamine on üks maksukohustuse täitmise viis, selgitab maksu- ja tolliamet.
Maksu- ja tolliamet selgitab, mis on ettevõtlus, kes peavad ettevõtlustulu deklareerima ja kuidas seda teha.

Liituge meiega sotsiaalvõrgustikes