TRK 1140x140 ee gif
Lühikokkuvõtted

Selleks, et ära hoida asjatuid vaidlusi tuleks alati kaaluda,kas konkurentsipiirangut tuleks kohaldada.
Ettevõtjatel on uue e-teenuse abil võimalik kiirelt ja lihtsalt kontrollida ka tehingupartneri tausta ning seeläbi veenduda tehingupartneri usaldusväärsuses.
Maksustamise seisukohast ei ole töölepingu ja võlaõigusliku lepingu alusel töötamisel olulist vahet.
Korrigeeritud ostumeetodit rakendatakse ühise kontrolli all olevate ettevõtete vahel toimuvate äriühenduste kajastamisel konsolideeritud aruannetes.
Kriminaalmenetluses kohalduvad kriminaalmenetluse seadustiku reeglid, menetlust juhivad prokurörid ja üldjuhul ei ürita keegi kriminaalmenetlusega ilma õigusnõustaja abita hakkama saada.
Tellija peab esitama oma nõude selgelt väljendatuna, et ehitaja saaks aru, mida tellija soovib.
Oma elukohas töötava isiku tegevuse üle puudub tööandjal täielik kontroll, seetõttu sõltub vastutuse jaotus suuresti töötaja enda käitumisest.
Paraku tuleb tõdeda, et immateriaalse põhivara puhul on aktiivse turu olemasolu üsna erandlik.
Pädev raamatupidaja peaks olema teadlik võimalikest probleemidest, mis võivad kaasneda töötajate piiriülese liikumisega, ning toetada juhtkonda nende õigeaegse tõstatamisega.
Uued maksustamise reeglid aitavad kõrvaldada kolmandate riikide veebimüüjate ebavõrdse konkurentsieelist.
Tulumaksuseadus (edaspidi – TuMS) ja käibemaksuseadus (edaspidi – KMS) reguleerivad väga detailselt sõiduautode kasutamisega seotud tulumaksu ja käibemaksukäsitlust.

Liituge meiega sotsiaalvõrgustikes