TRK 1140x140 ee gif
Lühikokkuvõtted

Kriminaalmenetluses kohalduvad kriminaalmenetluse seadustiku reeglid, menetlust juhivad prokurörid ja üldjuhul ei ürita keegi kriminaalmenetlusega ilma õigusnõustaja abita hakkama saada.
Tellija peab esitama oma nõude selgelt väljendatuna, et ehitaja saaks aru, mida tellija soovib.
Oma elukohas töötava isiku tegevuse üle puudub tööandjal täielik kontroll, seetõttu sõltub vastutuse jaotus suuresti töötaja enda käitumisest.
Paraku tuleb tõdeda, et immateriaalse põhivara puhul on aktiivse turu olemasolu üsna erandlik.
Pädev raamatupidaja peaks olema teadlik võimalikest probleemidest, mis võivad kaasneda töötajate piiriülese liikumisega, ning toetada juhtkonda nende õigeaegse tõstatamisega.
Uued maksustamise reeglid aitavad kõrvaldada kolmandate riikide veebimüüjate ebavõrdse konkurentsieelist.
Tulumaksuseadus (edaspidi – TuMS) ja käibemaksuseadus (edaspidi – KMS) reguleerivad väga detailselt sõiduautode kasutamisega seotud tulumaksu ja käibemaksukäsitlust.
Igal aastal avatakse uusi toetusprogramme ja suletakse või muudetakse olemasolevaid, seega ei pruugi varasem toetusprogramme käsitlev teave olla mõne aja möödudes aktuaalne.
Lepingut on läbi aegade peetud kõige efektiivsemaks ühiskonna enesereguleerimise vahendiks. Mida tihedamaks ja keerulisemaks muutuvad ettevõtjate vahelised majandussuhted, seda keerulisemaks muutuvad ka neid suhteid reguleerivad lepingud. Igapäevases majandustegevuses koostavad lepinguid…
Artiklis annan ülevaate sellest, millistel juhtudel on tegu osaluse omandamisega teises ettevõttes, lähtudes äriühenduse põhimõtetest.
Suvi on käes ja ettevõtjad otsivad inimesi, kes oleks nõus tegema lühiajalisi töid, aga paljud inimesed tahavad kasutada osa oma vabast ajast ja teenida lisaraha. Noored tahavad koolivaheajal saada esimesi…

Liituge meiega sotsiaalvõrgustikes