gif Company 930x140 ee

 

Lühikokkuvõtted

Kui pooled soovivad katseaega lühendada, tuleb katseaja lühendatud periood välja tuua töölepingus.
Püsiva tegevuskoha tekkimine ja lõppemine on väga keeruline ning eri riigid on selle kohta kehtestanud oma nõuded ja kriteeriumid, sest iga riik soovib saada makse välisfirmadelt, kes nende territooriumil tegutsevad.
Tänapäeva muutuvas maailmas on oluline kiire andmete kättesaadavus ning võrreldavus.
Kaupade ja teenuste kirjeldus on soovitatav koostada nii põhjalik kui võimalik, sest sel juhul saab kaupleja ennetada seda, et tarbija pettub toote omadustes või jätab infopuuduse tõttu ostu sooritamata.
Mida peab rentnik silmas pidama kasutusrentide kajastamisel IFRS 16 põhimõtete kohaselt.
Selleks, et ära hoida asjatuid vaidlusi tuleks alati kaaluda,kas konkurentsipiirangut tuleks kohaldada.
Ettevõtjatel on uue e-teenuse abil võimalik kiirelt ja lihtsalt kontrollida ka tehingupartneri tausta ning seeläbi veenduda tehingupartneri usaldusväärsuses.
Maksustamise seisukohast ei ole töölepingu ja võlaõigusliku lepingu alusel töötamisel olulist vahet.
Korrigeeritud ostumeetodit rakendatakse ühise kontrolli all olevate ettevõtete vahel toimuvate äriühenduste kajastamisel konsolideeritud aruannetes.
Kriminaalmenetluses kohalduvad kriminaalmenetluse seadustiku reeglid, menetlust juhivad prokurörid ja üldjuhul ei ürita keegi kriminaalmenetlusega ilma õigusnõustaja abita hakkama saada.
Tellija peab esitama oma nõude selgelt väljendatuna, et ehitaja saaks aru, mida tellija soovib.

Liituge meiega sotsiaalvõrgustikes