Korteriuhistu 930x140 ee gif

 

Lühikokkuvõtted

Üldjuhul peab välismaalasele makstava töötasu suurus kuni lühiajalise töötamise lõpuni olema võrdne Statistikaameti viimati avaldatud aasta keskmise brutokuupalgaga või sellest suurem.
Mikroettevõtja lühendatud raamatupidamise aastaaruandes on õiglase väärtuse arvestuspõhimõte keelatud ning selle asemel tuleb kasutada soetusmaksumust.
Seadusega võetakse üle käibemaksudirektiivi muudatused, millega ühtlustatakse Euroopa Liidu tasandil nõudmiseni varu ja aheltehingute maksukäsitlus.
Pensionisüsteemi peamine eesmärk on kindlustada inimestele vanaduspõlveks piisav sissetulek.
Efektiivne on see süsteem, kus otsuseid võetakse vastu majanduslikel kaalutlustel, mitte lähtudes sellest, kuidas kõige vähem makse maksta.
Kui pooled soovivad katseaega lühendada, tuleb katseaja lühendatud periood välja tuua töölepingus.
Püsiva tegevuskoha tekkimine ja lõppemine on väga keeruline ning eri riigid on selle kohta kehtestanud oma nõuded ja kriteeriumid, sest iga riik soovib saada makse välisfirmadelt, kes nende territooriumil tegutsevad.
Tänapäeva muutuvas maailmas on oluline kiire andmete kättesaadavus ning võrreldavus.
Kaupade ja teenuste kirjeldus on soovitatav koostada nii põhjalik kui võimalik, sest sel juhul saab kaupleja ennetada seda, et tarbija pettub toote omadustes või jätab infopuuduse tõttu ostu sooritamata.
Mida peab rentnik silmas pidama kasutusrentide kajastamisel IFRS 16 põhimõtete kohaselt.
Selleks, et ära hoida asjatuid vaidlusi tuleks alati kaaluda,kas konkurentsipiirangut tuleks kohaldada.

Liituge meiega sotsiaalvõrgustikes