MTA tellitud ja Norstati läbi viidud 2021. aasta varimajanduse uuring näitab, et suhtumine ümbrikupalka on üha taunitavam ning vähenenud on nii ümbrikupalga saamine kui selle osakaal saaja töötasust. 2021. aastal kaotas Eesti ümbrikupalga tõttu hinnanguliselt 97,4 mln eurot maksuraha. Illegaalsete sigarettide ja alkoholi tarbimisest aga vastavalt 8,1 mln ja 2,7 mln eurot maksuraha.

Maksu- ja tolliamet (MTA) tuletab suve eel meelde, et ka ajutine lisatööjõud tuleb töötamise registris registreerida ning töötajatele makstud palk deklareerida.

Alates 10. juulist ei tohi enam Eestisse importida või üle anda Venemaalt pärinevaid või Venemaalt eksporditavaid kaupu, mille müük toob Venemaale märkimisväärset tulu ja võimaldab tal jätkata relvastatud agressiooni ja vallutussõda Ukrainas. Piirangud kehtivad ka tavareisijatele.

Et deklareerimine mugavalt ja tõrgeteta sujuks, soovitab maksu- ja tolliamet käibedeklaratsiooni (KMD) ja selle lisa esitada MTA-le masin-masin liidese abil otse ettevõtte raamatupidamistarkvarast.

Reede, 10 Juuni 2022 16:05

Maksutulu kasvas aastaga oluliselt

Aprilli eest tasuti maksu- ja tolliametile 946 miljonit eurot maksutulu, mida on 16 protsenti rohkem kui 2021. aasta samal kuul.