gif Company 930x140 ee

 

Maksud ja raamatupidamine

Riigikogu võttis vastu tulumaksuseaduse muudatused, mis puudutavad eelkõige sünnitus- ja koondamishüvitisi, toetusi lasterikastele peredele ning täiendavat maksuvaba tulu alates kolmandast lapsest; samuti lahendatakse seadusega kolmandate riikidega seotud maksustamise ebakõlad.
Meil on hea meel teatada, et ajakirja Raamatupidamisuudised 2020. aasta tellijatele on nüüd kättesaadav veebikoolitus „Majandusaasta aruanne 2019 - mida oleks kasulik teada''.
Kui on soov anda isikule osalus osaühingus, aga ei ole teada, kas see isik täidab osaluse saamiseks ette nähtud tingimused, siis üks võimalus osaluse andmise vormistamiseks on osakapitali tingimuslik suurendamine.
Valitsus otsustas neljapäevasel istungil saata Eesti riigi ja Guernsey vahelise tulumaksudega topeltmaksustamise vältimise ning maksudest hoidumise ja maksupettuste tõkestamise lepingu riigikokku ratifitseerimiseks.
Tartu linnavolikogu otsustas kehtestada Tartus 2020. aastal maamaksumääraks 2,5 protsenti maa maksustamishinnast.
Alates jaanuarist 2020 muutuvad Hollandi FIE-de käibemaksukohustuslaste numbrid. Hollandi FIE ei saa enam kasutada oma isikukoodi käibemaksukohustuslase numbrina, vaid nüüd antakse talle eraldi KMKR number.
Maksumäärad ja maksuvaba tulu suurus 2020. aastal.
Rahandusministri määruse nr 53[1] § 18 alusel lasub siirdehindade dokumentatsiooni koostamise kohustus residendist ning mitteresidendist äriühingutel, mis vastavad vähemalt ühele järgnevatest tingimustest: töötajate arv koos seotud isikutega on 250 või…
Raamatupidamises kajastuv kauba- ja tootmisvarude muutus leiab aset: üldjuhul äritegevuse tulemusena, kuid erijuhul ka investeerimistegevuse osana või erijuhul ka finantseerimistegevuse osana.
Teisipäeval riigikogu maksuarutelust osa võtnud ettevõtja Indrek Neivelt pakkus välja mitu ideed, mis hõlmavad peamiselt senisest kõrgemate maksude kehtestamist erinevates valdkondades.
Swedbank Eesti endise juhi Robert Kiti hinnangul vähendaks astmeline tulumaks ärikeskkonna läbipaistvust ning lisaks on seda ka keeruline administreerida.

Liituge meiega sotsiaalvõrgustikes