Korteriuhistu 930x140 ee gif

 

Maksustamisele kuuluvast tulust võib maha arvata:

Maksu- ja tolliameti (MTA) esialgsetel andmetel saavad eelmisel aastal ettenähtust vähem maksuvaba tulu kasutanud inimesed küsida tagasi kokku 147 miljonit eurot.

Maksu- ja tolliamet (MTA) eraldas 2019. aastal kohalikele omavalitsustele (KOV) kokku ligikaudu 1,22 miljardit eurot üksikisiku tulumaksu, mida on võrreldes 2018. aastaga 10,5 protsenti enam.
Ettevõtetel on lubatud rakendada 14-protsendilist tulumaksumäära dividendidele, mille suurus on väiksem või võrdne kahe kolmandikuga 2018. aastal ja 2019. aastal juriidilistele isikutele jaotatud kasumist.
Edasilükkunud tulumaksu kajastamiseks on tekkinud kaks erinevat meetodit eelkõige suurettevõtteid puudutavates rahvusvahelise finantsaruandluse standardi IFRS põhjal koostatud konsolideeritud aruannetes.

Liituge meiega sotsiaalvõrgustikes