TRK 1140x140 ee gif
Toetused

 PRIA Tänaseni on Saare-, Hiiu-, Pärnu- ja Läänemaal makstud põllumajanduslikke pindalatoetusi ka püsirohumaadele, millel kasvab rohkem kui 50 puud ha kohta.
PRIA    Loomakasvatuse täiendava otsetoetuse ja piimasektori eritoetuse taotlusi võetakse vastu PRIA maakondlikes teenindusbüroodes ajavahemikul 2. märtsist - 21. märtsini 2011.
 EAS Regionaalminister Siim Kiisler suurendas oma eilse käskkirjaga Piirkondade konkurentsivõime tugevdamise meetme külastuskeskkonda arendavate projektide taotlusvooru mahtu 16,7 mln euroni.
 PRIA Toetuse eesmärk on aidata kaasa rannakalanduse piirkondade majanduslikule ja sotsiaalsele arengule arvestades piiratud kalavarudega.
 PRIA Meetme 3.2 alusel antavate toetuste peamiseks eesmärgiks on kalavarude loodusliku taastootmisvõime parandamine.
 PRIA Toetuse eesmärgiks on põllumajandusloomade aretustegevuse arendamise kulude osaline või täielik hüvitamine.
 SA Archimedes Meetme "Teaduse tippkeskuse arendamine" II taotlusvoor avatakse 31. jaanuaril 2011.a ja taotluste vastuvõtmine lõpetatakse 1.aprillil 2011.a.
 PRIA  Põllumajandusministeerium eraldab maaettevõtluse mitmekesistamiseks ülisuure huvi tõttu täiendavalt 3,2 miljonit eurot (50 mln krooni), kokku toetatakse mitmekesistamist seekord 13,3 miljoni euroga (207,7 mln krooni).
PRIATuruarendustoetus on siseriiklik toetus, mille eesmдrgiks on suurendada pхllumajandustoodete turustamisvхimalusi, juurutada teadus- ja arendussaavutusi pхllumajandustootmisse vхi pхllumajandustoodete tццtlemisse vхi parandada pхllumajandustoodete tootmist vхi tццtlemist.
ARCHIMEDES SA2010./2011. хppeaasta kevadsemestriks stipendiumitaotluste esitamise tдhtaeg on 17. veebruar.
EASEAS liitus Euroopa Liidu uue toetusprogrammiga Lead ERA, kust Eesti ettevхtted saavad taotleda toetust tehnoloogia vхi toodete arendamiseks.

Liituge meiega sotsiaalvõrgustikes