Toetused

 PRIA  Põllumajandusministeerium eraldab maaettevõtluse mitmekesistamiseks ülisuure huvi tõttu täiendavalt 3,2 miljonit eurot (50 mln krooni), kokku toetatakse mitmekesistamist seekord 13,3 miljoni euroga (207,7 mln krooni).
PRIATuruarendustoetus on siseriiklik toetus, mille eesmдrgiks on suurendada pхllumajandustoodete turustamisvхimalusi, juurutada teadus- ja arendussaavutusi pхllumajandustootmisse vхi pхllumajandustoodete tццtlemisse vхi parandada pхllumajandustoodete tootmist vхi tццtlemist.
ARCHIMEDES SA2010./2011. хppeaasta kevadsemestriks stipendiumitaotluste esitamise tдhtaeg on 17. veebruar.
EASEAS liitus Euroopa Liidu uue toetusprogrammiga Lead ERA, kust Eesti ettevхtted saavad taotleda toetust tehnoloogia vхi toodete arendamiseks.
KIK Keskkonnainvesteeringute Keskuses (KIK) algas keskkonnaprogrammi taotluste vastuvõtt. Uut on uuel aastal palju, sest oluliselt on muutunud toetuse jagamist suunav määrus, finantseerimise kord ning ka taotluste esitamise viis.
KIKSeoses keskkonnaministri mддruse nr 13 muutmisega (kehtib alates 15.01.2011) kinnitas KIKi nхukogu terve rea finantseerimise korra muudatusi.
PRIAToetuse eesmдrk on soodustada investeeringuid kalalaevastikku, mis on suunatud kьtusesддstlikkuse tхstmisele, keskkonna- ja laevaohutustingimuste parandamisele ning pььgivahendite selektiivsuse ja tццtingimuste parandamisele
PRIATaotlusi vхetakse vastu 14. veebruarist kuni 28. veebruarini 2011.a. PRIA maakondlikes teenindusbьroodes.
EAS 7. märtsini saab EASist taotleda toetusi rahvusvaheliste konverentside ja kultuuriürituste läbiviimiseks Eestis.
PRIAToetuse eesmдrk on soodustada investeeringuid sisevete kalandusse, kalalaevastikku ja seadmetesse, mis on suunatud kьtusesддstlikkuse tхstmisele, keskkonna- ja laevaohutustingimuste parandamisele ning pььgivahendite selektiivsuse ja tццtingimuste parandamisele.
INNOVE10. jaanuarist kuni 14. veebruarini on avatud kolmas taotlusvoor Euroopa Sotsiaalfondi meetmes "Kvalifitseeritud tццjхu pakkumise suurendamine."

Liituge meiega sotsiaalvõrgustikes