TRK 1140x140 ee gif
Toetused

EASEesti vдikeettevхtted on saanud EASilt innovatsiooniosakuid 262 uuendusprojekti elluviimiseks, toetuste kogumaht kььnib 16,4 miljoni kroonini.
PRIAToetuse eesmдrgiks on Eesti maaelu arengukava (MAK) 2007-2013 alusel toetada Maaelu Arengu Euroopa Pхllumajandusfondist (EAFRD) kohalikku initsiatiivi, edendades elu maapiirkonnas kohaliku koostцц kaudu, milles erinevad osapooled suunavad oma ьhised jхupingutused…
Keskkonnainvesteeringute Keskus(KIK)Tдna algas Keskkonnainvesteeringute Keskuses taotlusvoor jддtmete kogumise ja taaskasutuse projektide rahastamiseks.
EASEAS alustas ambitsioonikate alustavate ettevхtjate avalduste vastuvхttu дrimentorprogrammi kandideerimiseks.
Pхllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet (PRIA)Septembris lхppenud maaelu mitmekesistamise investeeringutoetuse taotlusvoorus laekus PRIAsse 153 ettevхttelt 513,2 miljoni krooni ulatuses rahataotlusi, seekordne eelarve vхimaldab toetusi mддrata 157,7 mln krooni.
PRIA Projektitoetuse taotleja esitab taotluse esmalt kohalikule tegevusgrupile.
Keskkonnainvesteeringute Keskuses (KIK)Keskkonnainvesteeringute Keskuses (KIK) algas tдna taotlusvoor, mille kaudu saavad looduskaitselisteks tegevusteks toetust taotleda nii mittetulundusьhingud ja sihtasutused kui ka kohalikud omavalitsused ja omavalitsusliidud
Innove1. oktoobril avaneb taotlusvoor Euroopa Sotsiaalfondi meetmes 1.3.4 ҐTervislike valikute ja eluviiside soodustamine"
EASTдnasest 29. novembrini saab EASist taotleda toetusi rahvusvaheliste spordiьrituste lдbiviimiseks Eestis
KIKKeskkonnainvesteeringute KeskusKeskkonnainvesteeringute Keskus annab Euroopa Liidu Ьhtekuuluvusfondist toetust Ahtme tuhavдlja sulgemiseks ja korrastamiseks.

Liituge meiega sotsiaalvõrgustikes