Toetused

EASTдnavune viimane tootearenduse teabehommik tццstusettevхtete juhtidele ja arendusjuhtidele toimub reedel, 17. detsembril kell 10-12 EASi kontori 2. korruse seminarisaalis (Lasnamдe 2, Tallinn).
EASEesti ettevхtted saavad veel selle kolmapдeva, 8. detsembrini taotleda Euroopa Liidu 7. raamprogrammist toetusraha teadusuuringuteks ja tootearenduseks.
KIKKeskkonnainvesteeringute Keskuses (KIK) lхppes taotlusvoor looduskaitseliste investeeringute toetamiseks.
EASEAS kutsub mittetulundusьhendusi (MTЬ-d, SA-d) kandideerima mentorprogrammi, et tхsta ьhenduste juhtimisvхimekust ja professionaalsust.
PRIAMeetme 3.2 alusel antavate toetuste peamiseks eesmдrgiks on kalavarude loodusliku taastootmisvхime parandamine.
EASEttevхtluse Arendamise Sihtasutus (EAS) vхimaldab ekspordiarenduse toetuse raames taotleda ka sihtturu nхustamistoetust.
PRIA9. novembril jхustus Euroopa Inimхiguste Kohtu otsus kahe Saksamaa toetusesaaja kohtuasjas.
PRIAToetuse eesmдrgiks on toetada Eesti maaelu arengukava (MAK) 2007-2013 alusel Maaelu Arengu Euroopa Pхllumajandusfondist (EAFRD) erametsaomanikke ning metsaomanikest mittetulundusьhinguid ja tulundusьhistuid, tхstes nende konkurentsivхimet.
EASEttevхtjad on jдrgmisel neljapдeval oodatud tootearenduse toetuse koolituspдevale ҐLдbimхeldud ja pхhjendatud tootearenduse kava koostamine".
Järgmisel eelarveperioodil saab Eesti ilmselt ühe aasta jooksul ligikaudu seitse miljardit krooni Euroopa Liidu (EL) struktuurivahendeid.
EASLaupдeval, 6. novembril jхustus mддruse ҐTeadmiste ja oskuste arendamise toetamise tingimused ja kord" muudatus.

Liituge meiega sotsiaalvõrgustikes