Toetused

PRIAMeetme 3.2 alusel antavate toetuste peamiseks eesmдrgiks on kalavarude loodusliku taastootmisvхime parandamine.
EASEttevхtluse Arendamise Sihtasutus (EAS) vхimaldab ekspordiarenduse toetuse raames taotleda ka sihtturu nхustamistoetust.
PRIA9. novembril jхustus Euroopa Inimхiguste Kohtu otsus kahe Saksamaa toetusesaaja kohtuasjas.
PRIAToetuse eesmдrgiks on toetada Eesti maaelu arengukava (MAK) 2007-2013 alusel Maaelu Arengu Euroopa Pхllumajandusfondist (EAFRD) erametsaomanikke ning metsaomanikest mittetulundusьhinguid ja tulundusьhistuid, tхstes nende konkurentsivхimet.
EASEttevхtjad on jдrgmisel neljapдeval oodatud tootearenduse toetuse koolituspдevale ҐLдbimхeldud ja pхhjendatud tootearenduse kava koostamine".
Järgmisel eelarveperioodil saab Eesti ilmselt ühe aasta jooksul ligikaudu seitse miljardit krooni Euroopa Liidu (EL) struktuurivahendeid.
EASLaupдeval, 6. novembril jхustus mддruse ҐTeadmiste ja oskuste arendamise toetamise tingimused ja kord" muudatus.
PRIAUus jхustuv mддrus vхimaldab pхllumajandustoodete ja mittepuiduliste metsasaaduste tццtlejaile mхeldud investeeringutoetust saada senisest suuremal sihtgrupil ettevхtjail ning ka tunnustatud tootjarьhmadel.
PRIAPRIA Kodulehele lisandusid pхllumajandustoodetele ja mittepuidulistele metsasaadustele lisandvддrtuse andmise investeeringutoetuse materjalid!
PRIAKuni 19. novembrini saavad metsaomanikud taotleda Erametsakeskusest toetust metsa uuendamiseks
SA ArchimedesMeetme "Teadusaparatuuri ja -seadmete kaasajastamine" alameetme "Teadus- ja arendusasutuste teadusaparatuuri ja seadmete kaasajastamine" 2. taotlusvoor avanes 1. novembril 2010 ja taotluste vastuvхtmine lхpetatakse 14. jaanuaril 2011

Liituge meiega sotsiaalvõrgustikes