10.06.2020 Kolmapäev

Põllumajandustootjad saavad PRIA-lt taotleda kindlustustoetust

Täna algas põllumajanduse registrite ja informatsiooni ametis (PRIA) põllumajanduskindlustustoetuse taotluste vastuvõtt, taotlusi saab esitada kuni 17. juunini.

Taotluse avaldusele tuleb lisada kindlasti ka kindlustuspakkumus.
Taotluse avaldusele tuleb lisada kindlasti ka kindlustuspakkumus. Foto: pixabay

Toetusega hüvitatakse osaliselt füüsilise isiku, mikroettevõtja, väikeettevõtja ja keskmise suurusega põllumajandustootjale kindlustusmaksed, mis ta on tasunud kindlustusandjaga sõlmitud kindlustuslepingu alusel, teatas PRIA.

Riskijuhtimine on põllumajandustootjate jaoks väga oluline, seda just ilmastikuolude ja loomataudi puhangute tõttu. Teadlikum riskide juhtimine, mille hulka kuulub ka saagi kindlustamine, on üks võimalus, kuidas riske maandada,

ütles PRIA arengutoetuste osakonna menetlusbüroo peaspetsialist Katrin Märss pressiteates.

Toetus on mõeldud põllumajandustootjatele, et aidata neil toime tulla kõige levinumate riskidega, mis põllumajanduses esinevad. Toetuse raames hüvitatakse 70 protsendi ulatuses põllumajandustootja saagi, loomade ja taimede kindlustusmakseid.

Toetust antakse üksnes nende kindlustuslepingute puhul, millega on hõlmatud sellise kahju hüvitamine, mille on põhjustanud ebasoodsad ilmastikuolud, looma- või taimehaigused, kahjurite levik või keskkonnajuhtumist tulenev majanduslik kahju.

Taotluse avaldusele tuleb lisada kindlasti ka kindlustuspakkumus. Kindlustusleping ei või olla sõlmitud varem kui taotluse esitamise päevale järgneval päeval ja kindlustusperioodi pikkus võib olla kuni 12 kalendrikuud.

Toetuse määramine otsustatakse PRIA-s hiljemalt 31. juulil ja taotluse rahuldamata jätmine otsustatakse hiljemalt 24. juulil.

Küsi nõu!

  Esita küsimus

Liituge meiega sotsiaalvõrgustikes