Toetused

PRIATaotlusi vхetakse vastu 14. veebruarist kuni 28. veebruarini 2011.a. PRIA maakondlikes teenindusbьroodes.
EAS 7. märtsini saab EASist taotleda toetusi rahvusvaheliste konverentside ja kultuuriürituste läbiviimiseks Eestis.
PRIAToetuse eesmдrk on soodustada investeeringuid sisevete kalandusse, kalalaevastikku ja seadmetesse, mis on suunatud kьtusesддstlikkuse tхstmisele, keskkonna- ja laevaohutustingimuste parandamisele ning pььgivahendite selektiivsuse ja tццtingimuste parandamisele.
INNOVE10. jaanuarist kuni 14. veebruarini on avatud kolmas taotlusvoor Euroopa Sotsiaalfondi meetmes "Kvalifitseeritud tццjхu pakkumise suurendamine."
PRIASA Erametsakeskus (EMK) nхukogu kinnitas 27. detsembril erametsanduse toetuste taotlemise, taotluste menetlemise ja toetuste maksmise korra 2011. aastaks.
EASEttevхtluse Arendamise Sihtasutus (EAS) kuulutas vдlja ettevхtlikkusprojektide konkursi, mille raames oodatakse ettevхtlikkuse arendamisele ja ettevхtlikkusteadlikkuse tхstmisele suunatud projekte
PRIAEuro kдibeletulek 1.jaanuarist toob muudatusi ka PRIAsse esitatavate dokumentide vormistamisel, vдljamaksed toimuvad aga ьhtse reegli jдrgi - kхik summad, ka kroonides taotletud ja mддratud, makstakse vдlja eurodes.
SA Archimedes Lдhtuvalt Haridus- ja Teadusministeeriumi poolt tehtud ettepanekust pikendab rakendusьksus meetme "Teadusaparatuuri ja -seadmete kaasajastamine" alameetme "Teadus- ja arendusasutuste teadusaparatuuri ja seadmete kaasajastamine" 2. taotlusvooru taotluste esitamise tдhtaega kuni…
Keskkonnainvesteeringute keskuse (KIK) nõukogu otsustas aasta viimasel koosolekul rahastada 462 keskkonnaprojekti kogusummas üle 425 miljoni krooni.
KIKKeskkonnainvesteeringute Keskuse (KIK) nхukogu otsustas aasta viimasel koosolekul rahastada 462 keskkonnaprojekti kogusummas ьle 425 miljonit Eesti krooni
PRIAEuroopa Liidu uued liikmesriigid ootavad ьhise pхllumajanduspoliitika arutelu kдigus otsetoetuste arvestamise aluste muutmist ning maaelu arendamise meetmete senisest suuremat tдhtsustamist.

Liituge meiega sotsiaalvõrgustikes