TRK 1140x140 ee gif
Toetused

ARCHIMEDES SA2010./2011. хppeaasta kevadsemestriks stipendiumitaotluste esitamise tдhtaeg on 17. veebruar.
EASEAS liitus Euroopa Liidu uue toetusprogrammiga Lead ERA, kust Eesti ettevхtted saavad taotleda toetust tehnoloogia vхi toodete arendamiseks.
KIK Keskkonnainvesteeringute Keskuses (KIK) algas keskkonnaprogrammi taotluste vastuvõtt. Uut on uuel aastal palju, sest oluliselt on muutunud toetuse jagamist suunav määrus, finantseerimise kord ning ka taotluste esitamise viis.
KIKSeoses keskkonnaministri mддruse nr 13 muutmisega (kehtib alates 15.01.2011) kinnitas KIKi nхukogu terve rea finantseerimise korra muudatusi.
PRIAToetuse eesmдrk on soodustada investeeringuid kalalaevastikku, mis on suunatud kьtusesддstlikkuse tхstmisele, keskkonna- ja laevaohutustingimuste parandamisele ning pььgivahendite selektiivsuse ja tццtingimuste parandamisele
PRIATaotlusi vхetakse vastu 14. veebruarist kuni 28. veebruarini 2011.a. PRIA maakondlikes teenindusbьroodes.
EAS 7. märtsini saab EASist taotleda toetusi rahvusvaheliste konverentside ja kultuuriürituste läbiviimiseks Eestis.
PRIAToetuse eesmдrk on soodustada investeeringuid sisevete kalandusse, kalalaevastikku ja seadmetesse, mis on suunatud kьtusesддstlikkuse tхstmisele, keskkonna- ja laevaohutustingimuste parandamisele ning pььgivahendite selektiivsuse ja tццtingimuste parandamisele.
INNOVE10. jaanuarist kuni 14. veebruarini on avatud kolmas taotlusvoor Euroopa Sotsiaalfondi meetmes "Kvalifitseeritud tццjхu pakkumise suurendamine."
PRIASA Erametsakeskus (EMK) nхukogu kinnitas 27. detsembril erametsanduse toetuste taotlemise, taotluste menetlemise ja toetuste maksmise korra 2011. aastaks.
EASEttevхtluse Arendamise Sihtasutus (EAS) kuulutas vдlja ettevхtlikkusprojektide konkursi, mille raames oodatakse ettevхtlikkuse arendamisele ja ettevхtlikkusteadlikkuse tхstmisele suunatud projekte

Liituge meiega sotsiaalvõrgustikes