TRK 1140x140 ee gif
Toetused

 EAS Programmi oodatavaks tulemuseks on uute ettevõtete tekkimine ja kõrgem ellujäämise määr läbi starditoetuse,ning rohkem kasvule suunatud eksportivaid ettevõtteid läbi kasvutoetuse.
PRIA Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika  raames välja makstava 'Sangaste' rukki kasvatamise toetuse eesmärgiks on säilitada kohaliku teraviljasordi geneetiline ressurss
 PRIA Mahepõllumajandusliku tootmise (edaspidi MAH) toetamise eesmärgiks on toetada ja suurendada mahepõllumajanduse konkurentsivõimet
PRIA Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika raames välja makstava loomade karjatamise toetuse eesmärkideks on parandada loomade heaolu, säilitada ja parandada bioloogilist ja maastikulist mitmekesisust ning tõsta kultuurrohumaade mullaviljakust.
EAS   Toetust oodatakse taotlema eelkõige suure kasvupotentsiaaliga eksportivaid ettevõtteid.
Integratsiooni ja Migratsiooni Sihtasutus Meie Inimesed Juba kolmandat aastat pakuvad Kultuuriministeerium ning Integratsiooni ja Migratsiooni Sihtasutus Meie Inimesed (MISA) erinevates keeltes tegutsevatele etendusasutustele võimalust taotleda rahastust etenduste korraldamiseks. Sünkroontõlke organiseerimiseks…
 PRIA Kõigi pindalapõhiste toetuste taotlemisperiood algab 2. mail 2011 ja kestab kuni 23. maini 2011.
 KIK Alates tänasest saavad paisude omanikud Keskkonnainvesteeringute Keskusest taotleda toetust vooluveekogude seisundi parandamiseks ja veeseadusest tulenevate nõuete täitmiseks.
 PRIA Poolloodusliku koosluse hooldamise toetuse (edaspidi PLK) eesmärk on tagada Natura 2000 aladel asuvate poollooduslike koosluste soodne seisund.
 PRIA Ebasoodsamate piirkondade toetuse (edaspidi ESA) eesmärk on tagada jätkuv maakasutus ebasoodsamates piirkondades, parandades keskkonna seisundit.
 PRIA Keskkonnasõbraliku majandamise (edaspidi KSM) eest toetuse maksmise eesmärgid on soodustada keskkonnasõbralike majandamisviiside kasutuselevõttu ja jätkuvat kasutamist põllumajanduses

Liituge meiega sotsiaalvõrgustikes