TRK 1140x140 ee gif
Toetused

PRIA Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet (PRIA) alustab 2. juunil loomakasvatustoetuste väljamaksmist. Toetusesaajaid on tänavu 5123 ning makstakse viit erinevat toetust kokku 20,9 miljonit eurot.
 SA INNOVE 3.juunini on avatud Euroopa Sotsiaalfondi taotlusvoor „Põhikooli ja gümnaasiumi riiklikele õppekavadele vastav üldharidus“.
 PRIA PRIAs on lõppemas märtsikuus laekunud loomakasvatustoetuste taotluste menetlemine ning 23. mail kinnitati toetuste ühikumäärad.
 PRIA Toetuse eesmärk on aidata noortel põllumajandusliku ettevõtlusega alustada ja seda arendada, samuti aitavad toetused kaasa põlvkondade vahetumisele põllumajanduses.
EAS Alates tänasest, 20. maist muutub tootearendustoetuse määrus, millega muutub taotletava toetuse alammäär.
 EAS Turismiturunduse toetuse eesmärgiks on Eesti turismisektori konkurentsivõime tagamine ettevõtja rahvusvahelise turundustegevuse toetamise kaudu.
 PRIA Toetuse eesmärk on vesiviljeluse tootmismahtude suurendamine,kasutades selleks kaasaegseid ja keskkonnasõbralikke tehnoloogiaid.
SA INNOVE 16.mail avanes Euroopa Sotsiaalfondi taotlusvoor meetmes „Töölesaamist toetavad hoolekandemeetmed”
 SA ARCHIMEDES 20.mail avaneb alameetme "Kõrgkooli innovatsioon" taotlusvoor,mille mahuks on üle 1,4 miljoni euro Euroopa Sotsiaalfondi ja Eesti riigi toetusraha.
 SA ARCHIMEDES Avanevad alameetme „Rakenduskõrgkoolide õppekeskkond"ja „Ülikoolide ning teiste teadus- ja arendusasutuste juurdepääsetavuse suurendamine ja tuleohutusnõuetega kooskõlla viimine"avatud taotlusvoorud
Rahandusministeerium Struktuurifondide veebikeskkonnast leiab senisest lihtsamini infot nii struktuuritoetuse taotlemise kui juba toetuse saanud projektide kohta. Euroopa Liidu struktuuritoetuse kasutamist Eestis koordineerib rahandusministeerium, kelle tellimusel valmisid veebikeskkonna uuendustööd.

Liituge meiega sotsiaalvõrgustikes