Toetused

PRIA Alates 02.maist on e-PRIAs kasutatav teenus pindalatoetuste taotluse esitamiseks ja põldude joonistamiseks
 KIK Keskkonnainvesteeringute keskuses (KIK) avanes täna neljas taotlusvoor jäätmete taaskasutamise projektide toetamiseks
 PRIA Natura 2000 alal asuva erametsamaa kohta antava toetuse eesmärk on kaasa aidata Natura 2000 võrgustiku alal asuva erametsamaa säästvale kasutusele.
 PRIA Ohustatud tõugu looma pidamise(edaspidi OTL) toetuse eesmärk on tagada kultuuripärandi ja geneetilise mitmekesisuse seisukohast oluliste kohalike ohustatud tõugude - eesti maatõugu veise,eesti hobuse,tori hobuse ja eesti raskeveohobuse säilimine
 EAS Programmi oodatavaks tulemuseks on uute ettevõtete tekkimine ja kõrgem ellujäämise määr läbi starditoetuse,ning rohkem kasvule suunatud eksportivaid ettevõtteid läbi kasvutoetuse.
PRIA Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika  raames välja makstava 'Sangaste' rukki kasvatamise toetuse eesmärgiks on säilitada kohaliku teraviljasordi geneetiline ressurss
 PRIA Mahepõllumajandusliku tootmise (edaspidi MAH) toetamise eesmärgiks on toetada ja suurendada mahepõllumajanduse konkurentsivõimet
PRIA Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika raames välja makstava loomade karjatamise toetuse eesmärkideks on parandada loomade heaolu, säilitada ja parandada bioloogilist ja maastikulist mitmekesisust ning tõsta kultuurrohumaade mullaviljakust.
EAS   Toetust oodatakse taotlema eelkõige suure kasvupotentsiaaliga eksportivaid ettevõtteid.
Integratsiooni ja Migratsiooni Sihtasutus Meie Inimesed Juba kolmandat aastat pakuvad Kultuuriministeerium ning Integratsiooni ja Migratsiooni Sihtasutus Meie Inimesed (MISA) erinevates keeltes tegutsevatele etendusasutustele võimalust taotleda rahastust etenduste korraldamiseks. Sünkroontõlke organiseerimiseks…
 PRIA Kõigi pindalapõhiste toetuste taotlemisperiood algab 2. mail 2011 ja kestab kuni 23. maini 2011.

Liituge meiega sotsiaalvõrgustikes