Toetused

Grupiliikmete iseloom mõjutab grupi nutikust tuletavad meelde Inseadi ülikoolis vastava uuringu läbiviinud Kriti Jain, J. Neil Bearden ja Allan Filipowicz.
Keskkonnaministeerium Keskkonnaminister Jaanus Tamkivi allkirjastas vooluveekogude seisundi parandamise meetme määruse muudatused, mille eesmärk on  täpsustada, millised kulud on abikõlblikud, pikendada meetme määruses sätestatud abikõlblikkuse perioodi ning täiendada taotluste esitamise ja…
 ARCHIMEDES SA Sihtasutus Archimedes kuulutab välja Euroopa Liidu struktuuritoetuste „Majanduskeskkonna arendamise rakenduskava” prioriteetse suuna „Eesti teadus- ja arendustegevuse konkurentsivõime tugevdamine teadusprogrammide ja kõrgkoolide ning teadusasutuste kaasajastamise kaudu” meetme
 EAS EAS alustab regionaalministri ettepanekul alates tänasest, 29. märtsist internetiühenduste arendamise meetmesse taotluste vastuvõtmist
 PRIA Koolitus- ja teavitustegevuse toetuse taotlusi võetakse vastu  28. märtsist kuni 11. aprillini 2011. a PRIA maakondlikes teenindusbüroodes
 PRIA Põllumajandustootja asendamise toetuse eesmärgiks on väikestele põllumajandustootjatele soodushinnaga asendusteenuse võimaldamine.
ARCHIMEDES SA Sihtasutuse Archimedes hariduskoostöö keskusel on taas hea meel kutsuda Eesti hariduse arendamisel kaasarääkijaid taotlema toetust osalemiseks haridusjuhtide õppelähetustel
Justiitsministeerium Justiitsministeerium kuulutas välja konkursi õigusabi andvate mittetulundusühingute ja sihtasutuste toetamiseks 2011. aastal.
 Käesoleva aasta maikuus on võimalik taotleda Euroopa Sotsiaalfondi (ESF) vahendeid meetme 1.3.3 „Töölesaamist toetavad hoolekandemeetmed” abil lapsehoiu-, tugiisiku- ja isikliku abistaja teenuse osutamiseks.
ARCHIMEDES SA  2011. aastal saab programmi Eduko analüüsi- ja uuringugrante taotleda vaid etteantud teemadel, milleks on üleminek eestikeelsele õppele, riiklike õppekavade rakendamine, Eesti PISA kontekstis ja põhikooliõpetajate identiteet.
PRIA    Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet (PRIA) määras 60 maaettevõtjale 13,3 miljonit eurot toetusi, mille abil soovitakse maapiirkondades teha 27,7 mln euro ulatuses investeeringuid mitmesugustes valdkondades väljaspool traditsioonilist põllumajandustootmist.

Liituge meiega sotsiaalvõrgustikes