TRK 1140x140 ee gif
Toetused

 PRIA Poolloodusliku koosluse hooldamise toetuse (edaspidi PLK) eesmärk on tagada Natura 2000 aladel asuvate poollooduslike koosluste soodne seisund.
 PRIA Ebasoodsamate piirkondade toetuse (edaspidi ESA) eesmärk on tagada jätkuv maakasutus ebasoodsamates piirkondades, parandades keskkonna seisundit.
 PRIA Keskkonnasõbraliku majandamise (edaspidi KSM) eest toetuse maksmise eesmärgid on soodustada keskkonnasõbralike majandamisviiside kasutuselevõttu ja jätkuvat kasutamist põllumajanduses
 Mõisakoolide riikliku programmi eesmärk on endistes mõisahoonetes tegutsevate koolide ja lasteasutuste arendamine paikkondlikeks haridus- ja kultuurikeskusteks ning atraktiivseteks turismisihtkohtadeks, tagades samaaegselt mõisaansamblite ja neis sisalduva kultuuripärandi säilimise.
 PRIA Põllumajandustootjatel ja maaelu edendajatel muutub PRIAst saadavate toetuste abil investeeringute rahastamine senisest kergemaks
 KIK Keskkonnaminister Jaanus Tamkivi allkirjastas vooluveekogude seisundi parandamise meetme määruse muudatused, mille eesmärk on täpsustada, millised kulud on abikõlblikud, pikendada meetme määruses sätestatud abikõlblikkuse perioodi ning täiendada taotluste esitamise ja…
Grupiliikmete iseloom mõjutab grupi nutikust tuletavad meelde Inseadi ülikoolis vastava uuringu läbiviinud Kriti Jain, J. Neil Bearden ja Allan Filipowicz.
Keskkonnaministeerium Keskkonnaminister Jaanus Tamkivi allkirjastas vooluveekogude seisundi parandamise meetme määruse muudatused, mille eesmärk on  täpsustada, millised kulud on abikõlblikud, pikendada meetme määruses sätestatud abikõlblikkuse perioodi ning täiendada taotluste esitamise ja…
 ARCHIMEDES SA Sihtasutus Archimedes kuulutab välja Euroopa Liidu struktuuritoetuste „Majanduskeskkonna arendamise rakenduskava” prioriteetse suuna „Eesti teadus- ja arendustegevuse konkurentsivõime tugevdamine teadusprogrammide ja kõrgkoolide ning teadusasutuste kaasajastamise kaudu” meetme
 EAS EAS alustab regionaalministri ettepanekul alates tänasest, 29. märtsist internetiühenduste arendamise meetmesse taotluste vastuvõtmist
 PRIA Koolitus- ja teavitustegevuse toetuse taotlusi võetakse vastu  28. märtsist kuni 11. aprillini 2011. a PRIA maakondlikes teenindusbüroodes

Liituge meiega sotsiaalvõrgustikes