Toetused

PRIAUus jхustuv mддrus vхimaldab pхllumajandustoodete ja mittepuiduliste metsasaaduste tццtlejaile mхeldud investeeringutoetust saada senisest suuremal sihtgrupil ettevхtjail ning ka tunnustatud tootjarьhmadel.
PRIAPRIA Kodulehele lisandusid pхllumajandustoodetele ja mittepuidulistele metsasaadustele lisandvддrtuse andmise investeeringutoetuse materjalid!
PRIAKuni 19. novembrini saavad metsaomanikud taotleda Erametsakeskusest toetust metsa uuendamiseks
SA ArchimedesMeetme "Teadusaparatuuri ja -seadmete kaasajastamine" alameetme "Teadus- ja arendusasutuste teadusaparatuuri ja seadmete kaasajastamine" 2. taotlusvoor avanes 1. novembril 2010 ja taotluste vastuvхtmine lхpetatakse 14. jaanuaril 2011
EASEAS alustab 8. novembrist ekspordi arendamise toetuse taotluste vastuvхttu.
KIKTдna avas Keskkonnainvesteeringute Keskus (KIK) taotlusvooru tuuleenergeetika investeeringute toetamiseks.
Erametsakeskus 15. novembrist on metsaomanikel võimalik esitada Erametsakeskusele Euroopa Liidu toetuse taotlusi metsa majandusliku väärtuse parandamiseks, kahjustatud metsa taastamiseks ja metsatulekahju ennetamiseks. Erinevate toetuste eelarve on kokku ligi 40 miljonit…
PRIAPхllumajandusettevхtjatel, kes esitasid suvel PRIAsse praktikatoetuse taotluse, lдheneb praktikatoetuse aruannete esitamise tдhtaeg - 7. november.
EASEesti vдikeettevхtted on saanud EASilt innovatsiooniosakuid 262 uuendusprojekti elluviimiseks, toetuste kogumaht kььnib 16,4 miljoni kroonini.
PRIAToetuse eesmдrgiks on Eesti maaelu arengukava (MAK) 2007-2013 alusel toetada Maaelu Arengu Euroopa Pхllumajandusfondist (EAFRD) kohalikku initsiatiivi, edendades elu maapiirkonnas kohaliku koostцц kaudu, milles erinevad osapooled suunavad oma ьhised jхupingutused…

Liituge meiega sotsiaalvõrgustikes