TRK 1140x140 ee gif
Toetused

 PRIA Põllumajandustootja asendamise toetuse eesmärgiks on väikestele põllumajandustootjatele soodushinnaga asendusteenuse võimaldamine.
ARCHIMEDES SA Sihtasutuse Archimedes hariduskoostöö keskusel on taas hea meel kutsuda Eesti hariduse arendamisel kaasarääkijaid taotlema toetust osalemiseks haridusjuhtide õppelähetustel
Justiitsministeerium Justiitsministeerium kuulutas välja konkursi õigusabi andvate mittetulundusühingute ja sihtasutuste toetamiseks 2011. aastal.
 Käesoleva aasta maikuus on võimalik taotleda Euroopa Sotsiaalfondi (ESF) vahendeid meetme 1.3.3 „Töölesaamist toetavad hoolekandemeetmed” abil lapsehoiu-, tugiisiku- ja isikliku abistaja teenuse osutamiseks.
ARCHIMEDES SA  2011. aastal saab programmi Eduko analüüsi- ja uuringugrante taotleda vaid etteantud teemadel, milleks on üleminek eestikeelsele õppele, riiklike õppekavade rakendamine, Eesti PISA kontekstis ja põhikooliõpetajate identiteet.
PRIA    Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet (PRIA) määras 60 maaettevõtjale 13,3 miljonit eurot toetusi, mille abil soovitakse maapiirkondades teha 27,7 mln euro ulatuses investeeringuid mitmesugustes valdkondades väljaspool traditsioonilist põllumajandustootmist.
PRIA Traallaevade sadamatesse investeeritakse lähiaastatel 6,4 miljonit eurot.
PRIA Keskkonnaamet korraldab 2011. aastal poollooduslike koosluste hooldamise toetuse raames neli koolitust, mis toimuvad Hiiumaal, Saaremaal, Raplas ja Tartus.
Taotlusvooru raames toetatavad üksikprojektid peavad olema vastavuses Eesti arengukoostöö ja humanitaarabi 2011 – 2015 arengukava eesmärkidega.
 PRIA Toetuse eesmärk on toetada kalureid kalapüügi lõpetamisel.
Euroopa Komisjon Euroopa Komisjon kuulutas välja oma iga-aastase projektikonkursi, mida rahastatakse Euroopa keskkonnaprogrammi LIFE+ raames.

Liituge meiega sotsiaalvõrgustikes