Toetused

Euroopa Komisjon Euroopa Komisjon kuulutas välja oma iga-aastase projektikonkursi, mida rahastatakse Euroopa keskkonnaprogrammi LIFE+ raames.
 PRIA 2.-21. märtsini saavad põllumajandustootjad esitada PRIAsse taotlusi kokku kuut liiki loomatoetuse saamiseks.
 PRIA Põllumajandus- ja toidusektoris ning metsandussektoris uute toodete, töötlemisviiside ja tehnoloogiate arendamise alase koostöö (MAK meede 1.7.1) toetuse taotlusi võetakse vastu 14. märtsist kuni 31. märtsini 2011.a.
Ülevaade ettevõtetele suunatud Leader toetustest.
 PRIA Tänaseni on Saare-, Hiiu-, Pärnu- ja Läänemaal makstud põllumajanduslikke pindalatoetusi ka püsirohumaadele, millel kasvab rohkem kui 50 puud ha kohta.
PRIA    Loomakasvatuse täiendava otsetoetuse ja piimasektori eritoetuse taotlusi võetakse vastu PRIA maakondlikes teenindusbüroodes ajavahemikul 2. märtsist - 21. märtsini 2011.
 EAS Regionaalminister Siim Kiisler suurendas oma eilse käskkirjaga Piirkondade konkurentsivõime tugevdamise meetme külastuskeskkonda arendavate projektide taotlusvooru mahtu 16,7 mln euroni.
 PRIA Toetuse eesmärk on aidata kaasa rannakalanduse piirkondade majanduslikule ja sotsiaalsele arengule arvestades piiratud kalavarudega.
 PRIA Meetme 3.2 alusel antavate toetuste peamiseks eesmärgiks on kalavarude loodusliku taastootmisvõime parandamine.
 PRIA Toetuse eesmärgiks on põllumajandusloomade aretustegevuse arendamise kulude osaline või täielik hüvitamine.
 SA Archimedes Meetme "Teaduse tippkeskuse arendamine" II taotlusvoor avatakse 31. jaanuaril 2011.a ja taotluste vastuvõtmine lõpetatakse 1.aprillil 2011.a.

Liituge meiega sotsiaalvõrgustikes