Toetused

PRIA Traallaevade sadamatesse investeeritakse lähiaastatel 6,4 miljonit eurot.
PRIA Keskkonnaamet korraldab 2011. aastal poollooduslike koosluste hooldamise toetuse raames neli koolitust, mis toimuvad Hiiumaal, Saaremaal, Raplas ja Tartus.
Taotlusvooru raames toetatavad üksikprojektid peavad olema vastavuses Eesti arengukoostöö ja humanitaarabi 2011 – 2015 arengukava eesmärkidega.
 PRIA Toetuse eesmärk on toetada kalureid kalapüügi lõpetamisel.
Euroopa Komisjon Euroopa Komisjon kuulutas välja oma iga-aastase projektikonkursi, mida rahastatakse Euroopa keskkonnaprogrammi LIFE+ raames.
 PRIA 2.-21. märtsini saavad põllumajandustootjad esitada PRIAsse taotlusi kokku kuut liiki loomatoetuse saamiseks.
 PRIA Põllumajandus- ja toidusektoris ning metsandussektoris uute toodete, töötlemisviiside ja tehnoloogiate arendamise alase koostöö (MAK meede 1.7.1) toetuse taotlusi võetakse vastu 14. märtsist kuni 31. märtsini 2011.a.
Ülevaade ettevõtetele suunatud Leader toetustest.
 PRIA Tänaseni on Saare-, Hiiu-, Pärnu- ja Läänemaal makstud põllumajanduslikke pindalatoetusi ka püsirohumaadele, millel kasvab rohkem kui 50 puud ha kohta.
PRIA    Loomakasvatuse täiendava otsetoetuse ja piimasektori eritoetuse taotlusi võetakse vastu PRIA maakondlikes teenindusbüroodes ajavahemikul 2. märtsist - 21. märtsini 2011.
 EAS Regionaalminister Siim Kiisler suurendas oma eilse käskkirjaga Piirkondade konkurentsivõime tugevdamise meetme külastuskeskkonda arendavate projektide taotlusvooru mahtu 16,7 mln euroni.

Liituge meiega sotsiaalvõrgustikes