Lühikokkuvõtted
Esmaspäev, 02 Oktoober 2017 14:51

Muudatused TSD vormides

Rahandusministeerium on ette valmistanud eelnõu, millega muudetakse määruse „Tulumaksuseadusest, sotsiaalmaksuseadusest, kogumispensionide seadusest ja töötuskindlustuse seadusest tulenevate deklaratsioonide ja tõendite vormide kinnitamine ning nende täitmise ja esitamise korrad“ alusel kehtestatud TSD vorme, kirjutab oma kodulehel Eesti Kaubandus-Tööstuskoda.

Tööandjad peavad hiljemalt iga kuu 10. kuupäevaks esitama maksu- ja tolliametile deklaratsiooni TSD, et tagada juriidilise isiku juhtimis- ja kontrollorgani liikmete ja võlaõigusseadusliku lepinguga (VÕS leping) töötajate ravikindlustuskaitse.

Esmaspäev, 14 Detsember 2015 15:03

Muudatused TSD täitmises alates 1. jaanuarist 2016

2016. aasta muutub mõningal määral TSD täitmise kord (rahandusministri määrus avaldati Riigi Teatajas 20.11.2015).  

Vastavalt hooneühistuseaduse (edaspidi HÜS) §-le 1 on hooneühistu tulundusühing, st äriühing, kes vastavalt tulumaksuseaduse (edaspidi TuMS) §-le 50 on kohustatud deklareerima väljamakstud dividendid või väljamaksed omakapitalist vormi TSD lisal 7 (edaspidi lisa 7).
Vastavalt hooneühistuseaduse (edaspidi HÜS) §-le 1 on hooneühistu tulundusühing, st äriühing, kes vastavalt tulumaksuseaduse (edaspidi TuMS) §-le 50 on kohustatud deklareerima väljamakstud dividendid või väljamaksed omakapitalist vormi TSD lisal 7 (edaspidi lisa 7).