10.08.2015 Esmaspäev

TSD lisa 7 osa Ia täitmine ja esitamine (hooneühistud)

Hinda seda artiklit
(0 hinnangut)
Vastavalt hooneühistuseaduse (edaspidi HÜS) §-le 1 on hooneühistu tulundusühing, st äriühing, kes vastavalt tulumaksuseaduse (edaspidi TuMS) §-le 50 on kohustatud deklareerima väljamakstud dividendid või väljamaksed omakapitalist vormi TSD lisal 7 (edaspidi lisa 7).
Hooneühistutele TSD lisa 7 osa Ia täitmisest ja esitamisest
Hooneühistutele TSD lisa 7 osa Ia täitmisest ja esitamisest Foto: PM

Kuigi juriidiliselt on hooneühistu äriühing, puudub hooneühistul äriühingule iseloomulik tegevus kasumi saamiseks ja selle jagamine omanike vahel. Vastavalt HÜS § 2 lõikele 3 ei maksta hooneühistu liikmele dividende ega tehta muid väljamakseid puhaskasumi arvel. Hooneühistu puhaskasumit võib kasutada üksnes ühistu eesmärgi saavutamiseks.  

Seega ei täida hooneühistu lisal 7 koode 7010/7310 – väljamakstud dividendid ja kasumieraldised. Hooneühistu deklareerib:

  • lisa 7 osa Ia koodil 7020 hooneühistu osakapitali tehtud sissemaksete ja väljamaksete vahe seisuga 31.12.2014;
  • lisa 7 osa Ia koodil 7030 alates 01.01.2015 maksustamisperioodil (kalendrikuul) tehtud sissemaksed osakapitali.

Sissemaksetena käsitatakse osakapitali sissemakseid ja täiendavalt tehtud sissemakseid. Juhul, kui osakapitali suurendamine on toimunud fondiemissiooni teel kasumi arvelt, st sissemakseid tegemata, ei ole tegemist omakapitali sissemaksega tulumaksuseaduse tähenduses ja kasumi arvelt suurendatud osakapitali summa deklareerimisele ei kuulu (TuMS § 61 lg 34). Sellest tulenevalt võib bilansis kajastatud osakapitali summa erineda osakapitali sissemakse summast, mida deklareeritakse lisal 7.

Omakapitali väljamaksed on reguleeritud TuMS § 50 lõikes 2 ja näidatakse lisa 7 osa Ia koodil 7060. Omakapitali väljamakseteks on:

  • osakapitalist sissemaksete vähendamisel tehtud väljamaksed;
  • osade tagastamisel või tagasiostmisel tehtud väljamaksed;
  • äriühingu likvideerimisel makstud likvideerimisjaotised;
  • muul juhul omakapitalist tehtud väljamaksed.

Kui hooneühistu teeb kalendrikuul ülalnimetatud väljamakseid, tuleb need deklareerida lisa 7 osa Ia koodil 7060, olenemata sellest, kas hooneühistul tekib maksustamisperioodil maksukohustus või mitte.

Maksukohustus tekib juhul, kui omakapitali väljamaksed ületavad sissemakseid. Sellisel juhul tuleb sissemakseid ületav väljamaksete osa deklareerida lisa 7 osa Ia koodil 7080.

Kui hooneühistu teeb väljamakseid ja täidab lisa 7 osa Ia koodi 7060, tuleb samal maksustamisperioodil deklareerida ka väljamaksete saajad vormil INF 1.

Lisainfo

Jäta kommentaar

Veendu, et kõik kohustuslik (*) info oleks sisestatud. HTML-i kasutamine pole lubatud.