02.12.2014 Teisipäev

Alates 01.01.2015 jõustuvad vedelkütuse erimärgistamise seaduse muudatused

Hinda seda artiklit
(0 hinnangut)
Muudatused erimärgistatud vedelkütuste kasutamises
Muudatused erimärgistatud vedelkütuste kasutamises PM

Alates 01.01.2015 jõustuvad vedelkütuse erimärgistamise seaduse (VKEMS) muudatused, mis oluliselt kitsendavad erimärgistatud vedelkütuste kasutamist.

Muudatused jõustuvad kahes osas: 01.01.2015 ja 01.05.2015.

Peamised VKEMS-i muudatused:

1. Alates 01.01.2015 lõpetatakse kerge kütteõli (nn punase kütuse) erimärgistamine ja see maksustatakse tarbimisse lubamisel edaspidi diislikütuse aktsiisimääraga (392,92 eurot 1000 liitri kohta).

Varasemalt soetatud erimärgistatud kerget kütteõli ei ole alates 01.01.2015 lubatud enam tarbida ei reisijate ja kaupade raudteeveol, Eesti sisevetes toimuvas laevaliikluses (sh kutselisel kalapüügil), kütmiseks ega elektrienergia tootmiseks.

Eesti sisevetes kalalaevades erimärgistatud kerge kütteõli aktsiisivabalt tarbimiseks väljastatud energia aktsiisivabastuse load kaotavad alates 01.01.2015 kehtivuse.

2. Alates 01.01.2015 jääb ainsaks kasutatavaks erimärgistatud vedelkütuseks eriotstarbeline diislikütus (nn sinine kütus), mida on edaspidi lubatud kasutada vaid:

 • põllumajanduses kasutatavas masinas, traktoris ja liikurmasinas;
 • kutselisel kalapüügil;
 • kütmiseks ning soojuse ja elektrienergia tootmiseks (seda kuni 01.05.2015, so kütteperioodi lõpuni).

Reisijate ja kaupade raudteeveol ning Eesti sisevetes toimuvas laevaliikluses (va kutselisel kalapüügil) ei ole eriotstarbelist diislikütust edaspidi enam kasutada lubatud.

Eriotstarbelise diislikütuse aktsiisimäär jääb samaks (110,95 eurot 1000 liitri kohta). Kutselisel kalapüügil on energia aktsiisivabastuse loa alusel võimalik eriotstarbelist diislikütust tarbida jätkuvalt aktsiisivabalt.

3. Alates 01.05.2015 ei ole eriotstarbelist diislikütust lubatud edaspidi kasutada ka kütmiseks ning soojuse ja elektrienergia tootmiseks.

Erimärgistatud vedelkütuse jääkide võõrandamine:

4. Seni erimärgistatud kerget kütteõli või eriotstarbelist diislikütust kasutanud isik, kellel alates jaanuarist või maist 2015 ei ole lubatud erimärgistatud vedelkütuseid enam tarbida, on kohustatud võõrandama tema valduses olevad kütusejäägid VKEMS-ga ettenähtud korras.

5. Kütusejääkide võõrandamiseks on aega üks kalendrikuu alates erimärgistatud kütuste kasutamise õiguse lõppemisest ning jääke on lubatud võõrandada üksnes kindlaks määratud saajatele: isikule, kellelt erimärgistatud kütus soetati või aktsiisilaopidajale (nt teisele erimärgistatud kütuse kasutamise õigusega tarbijale kütusejääke võõrandada ei ole lubatud). Võimaluse korral soovitame tarbida erimärgistatud vedelkütus lõpuni enne selle kasutamise õiguse lõppemist ning vältida erimärgistatud vedelkütuste jääkide tekkimist.

VKEMS-s sätestatud tingimuste täitmisel on kütusejääke võimalik võõrandada lihtsustatud korras ilma tavapäraselt vedelkütuse seadusega kütuse müüjale esitatavaid nõudeid täitmata. Eraisik, kellel on erimärgistatud vedelkütuseid kokku alla 100 liitri, võib kütusejääkide edasiseks kasutamiseks maksta sellelt erimärgistatud vedelkütuse ja diislikütuse aktsiisimäärade vahe.

Erimärgistatud vedelkütuse jääke võib lõpuni kasutada näiteks juhul, kui isikul on võimalik neid senise kasutusala asemel ära tarbida mõnel muul lubatud kasutusalal (nt raudteevedudel kütust kasutanud ettevõte kasutab ülejäägi ära depoo kütteks).

6. Erimärgistatud vedelkütuse jääkide võõrandamise kord:

Kasutamine: Tegevus:
Raudteeveod ja laevaliiklus
 • Kütus võõrandatakse selleks ette nähtud perioodil,
 • Kütust on lubatud võõrandada ainult (a) selle müünud isikule või (b) aktsiisilaopidajale,
 • Fikseeritakse kütusejäägi kogus ning Maksu- ja Tolliametit teavitatakse kütuse võõrandamisest hiljemalt eelneval tööpäeval
Kütteainena ja elektrienergia tootmiseks (sh eraisik, kellel on kütust kokku üle 100 liitri).
Eraisik, kellel on kütust kokku alla 100 liitri (kütteainena ja elektrienergia tootmiseks). Kütusejäägi võib võõrandada (vt täpsemalt üleval) või jätta selle oma valdusesse. Kütusejäägi oma valdusesse jätmisel mõõdab eraisik kütusejäägi koguse ning tasub sellelt 2015.a maikuu jooksul erimärgistatud kütuse ja diislikütuse aktsiisimäärade vahe (vt täpsemalt p 7)


Erimärgistatud vedelkütuse jääkide võõrandamise tähtajad:

 • Raudteeveod ja laevaliiklus: perioodil 01.01–31.01.2015,
 • Kütteainena ja elektrienergia tootmiseks, sh eraisik: perioodil 01.05–31.05.2015.

Maksu- ja Tolliametile esitatavas teavituses antakse VKEMS § 81 loetletud informatsioon. Lihtsustamaks teavitamist on Maksu- ja Tolliamet koostanud teavituse vormi:

Wordi fail, PDF fail (vormi täitmise juhised on lisalehel).

Teavitus esitatakse Maksu- ja Tolliameti JVIS-i kompetentsikeskusse:

Maksu- ja Tolliameti tollikorralduse osakonna lõuna liikuvkontrollitalitus
(JVISi kompetentsikeskus)
E-post: jvisemta.ee
Telefon: 676 3291
Aadress: Riia mnt 233a, Pärnu

Teavitus ja kõik selle juurde kuuluvad dokumendid peab allkirjastama ettevõtte esindusõigust omav(ad) isik(ud). Võimaluse korral palume teavitus esitada JVIS-i kompetentsikeskusse elektrooniliselt ja digitaalselt allkirjastatuna. Elektrooniliselt esitatavad dokumendid peavad olema MS Word’i ja/või AdobeReader (PDF) tarkvaraga töödeldavas formaadis.

7. Aktsiisivahe tasumine on võimalik ainult erimärgistatud vedelkütust kütmiseks soetanud eraisikul, kellel on pärast 01.05.2015 erimärgistatud kütust kokku alla 100 liitri.

Kütusejäägi oma valdusesse jätmisel mõõdab eraisik kütusejäägi koguse ning tasub sellelt erimärgistatud kütuse ja diislikütuse aktsiisimäärade vahe: 281,97 eurot 1000 liitri kohta. Kütusejääki, millelt on aktsiisimäärade vahe tasutud, võib eraisik kütmiseks lõpuni ära tarbida.

Aktsiisimäärade vahe deklareeritakse ja tasutakse 2015. a maikuu jooksul energiatoote aktsiisideklaratsiooniga. Aktsiisimäärade vahet ei saa deklareerida e-maksuameti/e-tolli rakenduses, aktsiisideklaratsioon esitatakse kas paberkandjal või elektrooniliselt digitaalselt allkirjastatuna.

Aktsiisideklaratsiooni täitmine:

 • Real „Isik“ näidatakse ära eraisiku ees- ja perekonnanimi, isikukood ning tasumisel kasutatud personaalne viitenumber (vt all),
 • Aktsiisideklaratsioonil täidetakse tabelis A kas rida „8. Eriotstarbeline diislikütus“ või rida „10. Kerge kütteõli“ vastavalt kütuse liigile,
 • Veerus „C. Aktsiisimäär“ märgitakse 281,97 eurot, veerus „D. Ühik“ märgitakse 1000 liitrit
 • Veerus „E. Kogus“ märgitakse kütusejäägi kogus 1000. liitrites (nt 100 liitrit näidatakse 0,1) ja veerus „F. Aktsiis“ kütusejäägilt arvutatud aktsiisimäärade vahe summa (nt 100 liitri puhul 28,19 eurot).

Aktsiisideklaratsioon esitatakse:

Maksu- ja Tolliameti maksude osakonna aktsiiside talitusele
E-post: See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.
Telefon: 676 1644
Aadress: Lõõtsa 8a, 15176 Tallinn

Võimaluse korral palume aktsiisideklaratsioon esitada elektrooniliselt ja digitaalselt allkirjastatuna. Elektrooniliselt esitatav aktsiisideklaratsioon peavad olema MS Word’i ja/või AdobeReader (PDF) tarkvaraga töödeldavas formaadis.

Aktsiisimäärade vahe tasutakse Maksu- ja Tolliameti kontole:

SEB PANK EE351010052031000004
SWEDBANK EE522200221013264447
SWEDBANK EE502200221014193355
NORDEA PANK EE401700017002872300
DANSKE BANK EE873300333499990003

Tasumiseks on maksekorralduse viitenumbri väljale vajalik märkida personaalne viitenumber, mis on leitav personaalse viitenumbri otsingust (personaalne viitenumber on leitav ka e-maksuameti/e-tolli rubriigist „Nõuded ja kohustused”).

8. Erimärgistatud vedelkütuse jääkide võõrandamisel VKEMS-is kirjeldatud korras ja tähtaegade jooksul ei pea isikul olema vedelkütuse seadusega nõutavaid kütuse müügiks vajalikke tehnilisi vahendeid, kütuse vastavussertifikaati, tegevusluba kütuse müügiks MTR-is ega käibemaksutagatist.

Kütusejääkide võõrandamisel ülal loetletud tähtaegade möödumisel peab isik täitma kõik kütuse müügil rakenduvad vedelkütuse seaduse nõuded (sh omama tegevusluba kütuse müügiks MTR-is koos käibemaksutagatisega).

 

Lisainformatsioon:

Lisainfo

Jäta kommentaar

Veendu, et kõik kohustuslik (*) info oleks sisestatud. HTML-i kasutamine pole lubatud.


Liituge meiega sotsiaalvõrgustikes