Kutsehaiguse diagnoosimine võib tööandjale tihtipeale ebaselgeks jääda, seetõttu pöördus Eesti Kaubanduskoda sotsiaalministeeriumi poole ettepanekutega muuta regulatsiooni nii, et kutsehaiguse kujunemise seos konkreetse töökeskkonnaga oleks tänasest selgem.

Tööst põhjustatud haigestumine on töökeskkonna ohuteguri põhjustatud haigus, mida ei loeta kutsehaiguseks.

Tööandja vastutuskindlustus kaitseb ettevõtjat mitmel moel: hüvitab töötajate tööõnnetustest ja kutsehaigustest tulenevad kahjunõuded ning on ka abiks alusetute nõuete tõrjumisel. Lähemalt räägib PZU vastutuskindlustuse tootejuht Argo Argel.
Töövõimereformi käigus ei ole muutunud tööandja kohustus maksta tööõnnetuse või kutsehaiguse korral kahjuhüvitist, samuti ei ole muutunud üldised kahjuhüvitise maksmise tingimused, vastas sotsiaalministeerium advokaadibüroole LMP.

Tööinspektsioon kontrollis, milliseid muutusi on rakendanud ettevõtted, kus on esinenud kutsehaigestumisi. Kontrolliti 16 ettevõtet, avastati 18 rikkumist ning koostati 3 ettekirjutust.