gif Company 930x140 ee

 

Uut seadusandluses
Õiguskantsler Ülle Madise hinnangul ei ole elektroonilise side faktide kogumine sideettevõtete poolt eraldi võetuna põhiseadusega vastuolus.

1. jaanuarist 2015 jõustub käibemaksuseaduse muudatus, mis hõlmab elektroonilise side teenuste ja elektrooniliselt osutatavate teenuste (edaspidi digiteenuste) maksustamist.

1. jaanuarist 2015 jõustub käibemaksuseaduse muudatus, mis hõlmab elektroonilise side teenuste ja elektrooniliselt osutatavate teenuste (edaspidi digiteenuste) maksustamist.

Minister Juhan Parts saatis eile kooskõlastusele elektroonilise side seaduse muutmise seaduse eelnõu, millega koondatakse seni Konkurentsiameti ja Tehnilise Järelevalve Ameti pädevusse kuulunud ülesanded ühtekokku Tehnilise Järelevalve Ameti juurde.

Liituge meiega sotsiaalvõrgustikes