Tööinspektsiooni andmetel toimus eelmisel aastal 3759 tööõnnetust, millest surmaga lõppes koguni 11. Nagu ka varasematel aastatel, registreeriti tegevusalade lõikes tööõnnetusi kõige enam kaubanduse, metallitööstuse, ehituse, puidutööstuse ning veonduse ja laonduse valdkonnas.

Kolmapäev, 27 Oktoober 2021 09:56

Tööõnnetus?! Appi ...

Viimasel ajal on sagenenud juhtumid, kus esmapilgul on tegemist tööandjast sõltumatu õnnetu juhuse, rumala nalja või pahatahtliku olukorraga, mille aga Tööinspektsioon kvalifitseerib tööõnnetusena. Selline trend on aga ohtlik, kuna nimetatud olukorras võib vastutus langeda ka tööandjale ja seda isegi olukorras, kus sündmusel puudub otsene seos töö tegemisega.

Teisipäev, 12 Oktoober 2021 08:15

Õnnetus tööl teeb tööandjast uurija

Töötervishoiu ja tööohutuse seaduse järgi loetakse tööõnnetuseks töötaja tervisekahjustus või surm, mis toimus tööandja antud tööülesannet täites või muul tema loal tehtaval tööl, tööaja hulka arvataval vaheajal või muul tööandja huvides tegutsemise ajal.

Juurdepääs käesolevale materjalile on majandusajakirja Raamatupidamisuudised tellijatel.

Esmaspäev, 27 September 2021 08:09

Kas COVID-19 saab olla tööõnnetus?

Millisel juhul saab olla Covid-19 seotud nakatumine tööõnnetus? Kuidas tuvastan väidetava tööõnnetuse korral nakatumise koha?

Kolmapäev, 22 September 2021 09:09

Tööl saadud tervisekahjul on hind

Tööandjal ja töötajal on töösuhtes vastastikku ridamisi kohustusi, mida tuleb täita, et töösuhe oleks edukas. Töölepingu seaduse (TLS) § 28 lõige 2 sätestab tööandja kohustused, milleks muu hulgas on punkti 6 järgi kohustus tagada töötervishoiu ja tööohutuse nõuetele vastavad töötingimused.

Juurdepääs käesolevale materjalile on majandusajakirja Raamatupidamisuudised tellijatel.