Tööõigus ja tööturg

Laps, kes on otsustanud koolivaheajal teenida endale ise taskuraha, peab saama seda teha ametliku lepingu ja töötasuga ning talle ohutul viisil ja keskkonnas, kirjutab tööinspektsiooni peadirektor Maret Maripuu vastuses ERR-i…
Töötasin kaks nädalat suulise töölepingu alusel ühes Eesti ettevõttes ehitustöölisena, tööd tegin Soomes. Töötasin pikad päevad (10-12 tundi) lööktrelliga ja piikvasaraga. Sain nende tööde tegemisest tervisekahjustuse. Ütlesin tööandjale mitu korda…
Tööinspektsiooniga kohtunud sotsiaalpartnerid nõuavad valitsuselt tööinspektsiooni paremat rahastamist, et võidelda tööõnnetuste kiire kasvu vastu.
Töötukassa pakub vähenenud töövõimega inimestele erinevaid teenuseid, mille eesmärgiks on aidata neil sobiv amet leida.
Suvi on käes ja ettevõtjad otsivad inimesi, kes oleks nõus tegema lühiajalisi töid, aga paljud inimesed tahavad kasutada osa oma vabast ajast ja teenida lisaraha. Noored tahavad koolivaheajal saada esimesi…
Tööandjal on kohustus registreerida alla 15-aastane töötegija töötamise registris 10 päeva enne tööle asumist, et Tööinspektsioon jõuaks hinnata kavandatava töö sobivust lapsele. Seoses töötamise registri uuendustega esinevad Maksu- ja Tolliameti…
Töölepingu lõpetamiseni võib vahel viia ka töökaaslaste vahel tühjast tõusnud tüli, näitab hiljutine juhtum elust enesest: ühes toitlustusettevõttes läksid kolleegid vaidlema, kes valib Keskerakonda ja kes mitte. Sõnasõda jätkus ka…
Tööandja võib tähtajatu ja tähtajalise töölepingu üles öelda üksnes erakorraliselt ja mõjuval põhjusel, mis tuleneb töötajast või majanduslikust olukorrast.
Eesti ettevõtetes, asutustes ja organisatsioonides oli 2019. aasta esimeses kvartalis ligi 11 450 vaba ametikohta, mida on aastatagusest 8 protsenti ning eelmisest kvartalist 9 protsenti enam.
Jaanipäev ja võidupüha ei ole enam kaugel, mistõttu on õige aeg juhtida tähelepanu riigipühadel töötamisele. Kas ja millal on töötajal lühendatud tööpäev või õigus vabale päevale? Millised on erandjuhud? Arusaamatuste…
Päevast päeva tööelus osaledes ei mõtesta me iga töist hetke kui kliendile ja ettevõttele väärtust loovat teenust. Kliendisuhtes müüb ettevõte oskusteavet, mis väljendub töötundides, materjale, mis tööks on kulunud, ning…

Liituge meiega sotsiaalvõrgustikes