TRK 1140x140 ee gif
Tööõigus ja tööturg

Tööinspektsiooniga kohtunud sotsiaalpartnerid nõuavad valitsuselt tööinspektsiooni paremat rahastamist, et võidelda tööõnnetuste kiire kasvu vastu.
Töötukassa pakub vähenenud töövõimega inimestele erinevaid teenuseid, mille eesmärgiks on aidata neil sobiv amet leida.
Suvi on käes ja ettevõtjad otsivad inimesi, kes oleks nõus tegema lühiajalisi töid, aga paljud inimesed tahavad kasutada osa oma vabast ajast ja teenida lisaraha. Noored tahavad koolivaheajal saada esimesi…
Tööandjal on kohustus registreerida alla 15-aastane töötegija töötamise registris 10 päeva enne tööle asumist, et Tööinspektsioon jõuaks hinnata kavandatava töö sobivust lapsele. Seoses töötamise registri uuendustega esinevad Maksu- ja Tolliameti…
Töölepingu lõpetamiseni võib vahel viia ka töökaaslaste vahel tühjast tõusnud tüli, näitab hiljutine juhtum elust enesest: ühes toitlustusettevõttes läksid kolleegid vaidlema, kes valib Keskerakonda ja kes mitte. Sõnasõda jätkus ka…
Tööandja võib tähtajatu ja tähtajalise töölepingu üles öelda üksnes erakorraliselt ja mõjuval põhjusel, mis tuleneb töötajast või majanduslikust olukorrast.
Eesti ettevõtetes, asutustes ja organisatsioonides oli 2019. aasta esimeses kvartalis ligi 11 450 vaba ametikohta, mida on aastatagusest 8 protsenti ning eelmisest kvartalist 9 protsenti enam.
Jaanipäev ja võidupüha ei ole enam kaugel, mistõttu on õige aeg juhtida tähelepanu riigipühadel töötamisele. Kas ja millal on töötajal lühendatud tööpäev või õigus vabale päevale? Millised on erandjuhud? Arusaamatuste…
Päevast päeva tööelus osaledes ei mõtesta me iga töist hetke kui kliendile ja ettevõttele väärtust loovat teenust. Kliendisuhtes müüb ettevõte oskusteavet, mis väljendub töötundides, materjale, mis tööks on kulunud, ning…
Alates 1. juunist muutub kohustuslikuks töötaja registreerimisel ära märkida töötaja ametinimetus ja töökoha aadress. Ilma nende andmeteta ei saa edaspidi uusi töötamise kandeid teha ega olemasolevaid muuta või lõpetada.
CVKeskus korraldatud uuring näitas, et töötajate hinnangul peaks Eestis hästi ära elamiseks keskmine brutopalk olema 1865 eurot, mida on 555 eurot mullusest keskmisest brutopalgast enam.

Liituge meiega sotsiaalvõrgustikes