TRK 1140x140 ee gif
Tööõigus ja tööturg

Eesti Tööandjate Keskliidu teatel võis 2018. aasta jooksul tööjõupuudust kõige rohkem leevendada lühiajalise töötamise lihtsustamine kolmandate riikide kodanikele ning IT valdkonna spetsialistide välja viimine kvoodipiirangute alt.
Eelmise aasta viimaseks kvartaliks kahanes Eestis töötuse määr 4,4%ni, mis on eelmise majandusbuumi madalaima taseme lähedal. Koos töötuse langusega on paranenud ka tööturu toimimise näitajad.
Rahandusministeerium annab teada, et möödunud aasta kokkuvõttes toimusid tööturul positiivsed arengud – töötavate inimeste arv kasvas ning tööpuudus langes ajalooliselt madalaima taseme lähedale. Samas ettevõtetele on tööjõupuudus ning vähenev tööealine…
Et asuda töölähetuse dokumentatsiooni vormistama, tuleb esmalt veenduda, et tegu on üldse töölähetusega.
Alates 01.01.2019 on Soomes kasutusel riiklik elektrooniline register Tulorekisteri. Kaie Kadakas, BDO projektijuht raamatupidamise ja kliendihalduse alal, kirjutab Soomes tulude deklareerimiselt täpsemalt.
Alates veebruarist toimuvad juristi vastuvõtud Tallinnas igal esmaspäeval ja neljapäeval, Narvas igal teisipäeval.
1. jaanuarist 2019 jõustunud muudatused töötervishoiu ja tööohutuse seaduses toovad kaasa tööandja halduskoormuse vähenemise. Muudetakse tervisekontrolli korraldamise tähtaega, paindlikumaks muutub töötajate juhendamine ja lihtsustub juhendamise registreerimise kord.
Pensioni määramiseks vajalikud dokumendid saab meile edastada varakult enne pensioniiga.
Sotsiaalministeeriumi eestvedamisel ja huvirühmade kaasabil on riik ette võtnud vanaduspensioni süsteemi uuendamise, et tagada selle elujõulisus ka aastate pärast.
Eesti Energia tütarfirma Enefit Kaevandused teavitas kolmapäeval töötukassat 146 töötaja kollektiivsest koondamisest seoses vanade Narva energiaplokkide sulgemisega
Töölähetuse aruanne Töölähetuste puhul on oluline, et tööandja paneks paika, mis dokumendid tuleb töölähetuse puhul vormistada ning esitada ja et tööandja vormistaks korrektselt töölähetuse korralduse. Sellest sõltub ka see, milline…

Liituge meiega sotsiaalvõrgustikes