Tööõigus ja tööturg

Eesti Tööandjate Keskliidu volikogu kinnitas kolmapäeval organisatsiooni uueks tegevjuhiks Arto Aasa, kes asub ametisse 21. maist.
Personali värbamise ning otsimisega tegeleva värbamiskonsultandi Priit Suitslepa sõnul pole siiani väga paljud tööandjad aru saanud, et tänapäeva noori ja andekaid üksnes palganumbriga tööle ei meelita ega pikalt paigal ei…
Töötasu on tasu, milles pooled on kokku leppinud ja mida tööandja maksab töötajale töö tegemise eest. Töötasu peab sisalduma seega töötaja töölepingus, kuid võib olla kokku lepitud ka kollektiivlepinguga.
Suure osa töövaidlustest moodustavad vaidlused, mis on seotud tööandjapoolse lepingu ülesütlemisega, ja seetõttu vaatleme mõningaid momente, mida järgida, et ei järgneks töövaidlusi, kirjutab õigusõpetuse lektor Riina Vään.
Eesti Töötukassa igapäevatöö on viia kokku tööandjad ja tööd otsivad inimesed ning pakkuda neile selleks vajalikku nõu ja teenuseid. Ehkki paljudele seostub töötukassa eelkõige töötuskindlustushüvitiste väljamaksmisega, on organisatsioon suunanud üha…
Töötaja võib töölepingu korraliselt üles öelda ilma põhjendust esitamata. Niikaua, kuni kõik korralise ülesütlemise tingimused on täidetud, võib põhjendusele läheneda üsnagi loominguliselt.
Peagi on taas käes aeg kella keerata, et minna üle suveajale. Regionaalhaigla pulmonoloog-unearst dr Erve Sõõru kirjutab sel puhul Regionaalhaigla blogis, millest sõltub inimese une ja ärkveloleku rütm ning annab…
Ingliskeelne sõna computer oli kasutusel juba 1613. aastal. Toona tähistas see hea arvutusvõimega inimest. Tänaseks päevaks on elektroonilised arvutid meie elu lahutamatud osad ning pigem võib ennustada nende rolli suurenemist.…
Kui soovite leida tööd ja töötada, kuid vajate selleks vähenenud töövõime tõttu abi, saab töötukassa just teile mõeldud teenustega abiks olla.
Tööandja on kohustatud töötajale tagama kokkulepitud töö- ja puhkeaja ning pidama tööaja arvestust (töölepingu seaduse (TLS) §-i 28 lõike 2 punkt 4). Tööaeg tuleb töötajaga kokku leppida töölepingu kirjalikus dokumendis.
Tööjõupuuduse tingimustes on personali kinnihoidmisel ja leidmisel üha olulisem, et töötaja oleks nii tööle tulles kui ka sealt õhtul koju minnes õnnelik.

Liituge meiega sotsiaalvõrgustikes