TRK 1140x140 ee gif
Tööõigus ja tööturg

Suure osa töövaidlustest moodustavad vaidlused, mis on seotud tööandjapoolse lepingu ülesütlemisega, ja seetõttu vaatleme mõningaid momente, mida järgida, et ei järgneks töövaidlusi, kirjutab õigusõpetuse lektor Riina Vään.
Eesti Töötukassa igapäevatöö on viia kokku tööandjad ja tööd otsivad inimesed ning pakkuda neile selleks vajalikku nõu ja teenuseid. Ehkki paljudele seostub töötukassa eelkõige töötuskindlustushüvitiste väljamaksmisega, on organisatsioon suunanud üha…
Töötaja võib töölepingu korraliselt üles öelda ilma põhjendust esitamata. Niikaua, kuni kõik korralise ülesütlemise tingimused on täidetud, võib põhjendusele läheneda üsnagi loominguliselt.
Peagi on taas käes aeg kella keerata, et minna üle suveajale. Regionaalhaigla pulmonoloog-unearst dr Erve Sõõru kirjutab sel puhul Regionaalhaigla blogis, millest sõltub inimese une ja ärkveloleku rütm ning annab…
Ingliskeelne sõna computer oli kasutusel juba 1613. aastal. Toona tähistas see hea arvutusvõimega inimest. Tänaseks päevaks on elektroonilised arvutid meie elu lahutamatud osad ning pigem võib ennustada nende rolli suurenemist.…
Kui soovite leida tööd ja töötada, kuid vajate selleks vähenenud töövõime tõttu abi, saab töötukassa just teile mõeldud teenustega abiks olla.
Tööandja on kohustatud töötajale tagama kokkulepitud töö- ja puhkeaja ning pidama tööaja arvestust (töölepingu seaduse (TLS) §-i 28 lõike 2 punkt 4). Tööaeg tuleb töötajaga kokku leppida töölepingu kirjalikus dokumendis.
Tööjõupuuduse tingimustes on personali kinnihoidmisel ja leidmisel üha olulisem, et töötaja oleks nii tööle tulles kui ka sealt õhtul koju minnes õnnelik.
Rahvusvahelise uuringu kohaselt on Eesti tööhõive paindlikkuse ja töötajate kaitse aspektist Balti riikidest viimasel kohal.
Enne 2002. aastat kehtinud ravikindlustusseadus nägi töötajatele ette aastas kolm tervisepäeva. Tervisepäevade vastu tuntakse huvi ka tänapäeval, kuid praegu kehtivates seadustes tervisepäevi ette nähtud ei ole.
Eesti ettevõtetes, asutustes ja organisatsioonides oli möödunud aasta neljandas kvartalis ligi 10 500 vaba ametikohta, selline trend on püsinud alates 2017. aasta esimesest kvartalist.

Liituge meiega sotsiaalvõrgustikes