Teisipäev, 01 Veebruar 2022 08:35

Käibemaksu tagasiküsimine sisendkäibemaksuna

Ettevõte soetas ühendusevälisest riigist kaupa. Arvel on välja toodud käibemaks. Kas ettevõte tohib selle käibemaksu KMD-l sisendkäibemaksuna tagasi küsida? 

Juurdepääs käesolevale materjalile on majandusajakirja Raamatupidamisuudised tellijatel.

Reede, 08 Oktoober 2021 09:43

Arvelevõtmine, eluiga, sisendkäibemaks

Ettevõte (käibemaksukohustuslane) soovib osta eraisikult korteri, et muuta see kontoriks. Ettevõte teeb seal remondi ning varustab kontori mööbliga. Kas esmane arvelevõtmine toimub põhivarana? Milline oleks sellisel juhul kasulik eluiga? Millelt võib sisendkäibemaksu tagasi arvestada?

Juurdepääs käesolevale materjalile on majandusajakirja Raamatupidamisuudised tellijatel.

KMS § 29 lg 1 sätestab sisendkäibemaksu mahaarvamise üldpõhimõtte: sisendkäibemaksu saab maha arvata kaupadelt ja teenustelt, mida kasutatakse maksustatava käibe tarbeks.

Esmaspäev, 29 Märts 2021 09:41

Sisendkäibemaksu mahaarvamise õigus

Kas tohib käibemaksu tagasi küsida müügipakkumise alusel, kus on täidetud kõik vajalik nõuded nagu müügiarvelgi? Müügipakkumise kuupäev ja tasumine veebruaris, kaup saabub märtsis. 

Juurdepääs käesolevale materjalile on majandusajakirja Raamatupidamisuudised tellijatel.

Reede, 12 Veebruar 2021 10:42

Auto omanik üks, vastutav kasutaja teine

Firma A ostab sõiduauto, mida kasutab 100 protsenti ettevõtluseks, ja märgib vastutavaks kasutajaks firma B. Kas firma B tohib katta kõik kuluarved ja nendelt kogu sisendkäibemaksu tagasi küsida?

Juurdepääs käesolevale materjalile on majandusajakirja Raamatupidamisuudised tellijatel.