Neljapäev, 30 Märts 2023 13:36

Püsiva tegevuskoha likvideerimisest

Mis alusel saab maksu- ja tolliamet nõuda mitteresidendi püsiva tegevuskoha likvideerimist? Kas ettevõttel on selleks tähtaeg?


Juurdepääs käesolevale materjalile on finants- ja õigusajakirja RUP tellijatel.

Maailma tabanud pandeemia ja sellest põhjustatud liikumispiirangute tõttu ei ole paljudel välisriigis tööl käivatel inimestel olnud võimalik naasta residendiriigist töökohariiki ja töökohariigist residendiriiki. Olenevalt töö iseloomust on see tähendanud seda, et töö tegemist on jätkatud kaugtöö vormis või töö tegemine ei ole teatud aja jooksul olnud võimalik. Viimasel juhul on olnud ka olukordi, kus töötajatele on jätkatud töötasu maksmist vähendatud ulatuses.

Litsentsitasu mõiste maksulepingus võib erineda tulumaksuseaduse mõistest.

Juurdepääs käesolevale materjalile on finants- ja õigusajakirja RUP tellijatel.

Kui välisriigi füüsilisele isikule, st mitteresidendile, makstakse Eesti äriühingu poolt juhatuse liikme tasu või töölepingu alusel töötasu, siis nende maksustamine on erinev.

Juurdepääs käesolevale materjalile on finants- ja õigusajakirja RUP tellijatel.