03.01.2014 Reede

Olulisemad muudatused mitteresidendi tulu maksustamisel alates 2014

Hinda seda artiklit
(0 hinnangut)

Alates 2014. aastast toimuvad mitteresidendi tulumaksustamisel olulised muudatused.

Olulised muudatused mitteresidendi tulu maksustamisel alates 2014
Olulised muudatused mitteresidendi tulu maksustamisel alates 2014 Foto: Reuters

1. 2014. aastal deklareeritav mitteresidendist füüsilise isiku (kes on Euroopa Majanduspiirkonna teise lepinguriigi resident) Eestis 2013. aastal saadud maksustatavast tulust lubatud mahaarvamised vähenesid juhul, kui Eestis on saadud vähem kui 75% kogu maailmas maksustatavast tulust (tulumaksuseaduse § 311 lg 3):
Eestis maksustatavast tulust võib proportsionaalselt Eesti tulu osakaaluga kogu maailmas maksustatavas tulus maha arvata vaid
a) maksuvaba tulu (summa oleneb Eesti tulu osast kogutulus) ning
b) isik, kes saab pensioni, ka täiendava pensioni maksuvaba tulu (summa oleneb Eesti tulu osast kogutulus).
See tähendab, et maha ei saa arvata näiteks eluasemelaenu intresse, koolituskulu, kogumispensioni kindlustusmakseid, pensionifondi osakuid, sotsiaalkindlustusmakseid.
Samas ei pea enam Eestis mahaarvamiste saamiseks tõendama, kas mahaarvamisi on saadud teha teises riigis. Proportsiooni arvutamiseks on siiski vajalik välisriigi tulu näitamine tuludeklaratsioonis.
Ilma proportsioonita saavad kõik mitteresidendid maha arvata Eestis kinnipeetud kohustuslikke töötuskindlustusmakseid, seda tehakse juba väljamakse hetkel tulumaksu kinnipidamisel.

2. Jõustusid tulumaksudega topeltmaksustamise vältimise ning maksudest hoidumise tõkestamise lepingud Bahreini, Küprose, Mehhiko, Tai, Türkmenistani ja Usbekistaniga.

3. Intressi turuväärtust ületavat osa ei maksustata mitteresidendi tuluna, edaspidi kohaldatakse sel juhul siirdehinna maksustamise sätteid. Samas maksustatakse tulumaksuga intress, mida mitteresident sai seoses osalusega lepingulises investeerimisfondis või muus varakogumis, mille varast intressi maksmise ajal või mõnel perioodil sellele eelnenud kahe aasta jooksul moodustasid otse või kaudselt üle 50% Eestis asuvad kinnisasjad või ehitised kui vallasasjad ja milles mitteresidendil oli intressi saamise ajal vähemalt 10-protsendine osalus. Seda olenemata asjaolust, kas intress vastas turuväärtusele või mitte (tulumaksuseaduse § 29 lg 7).

4. Kui mitteresident deklareerib kasu kinnisasjade või kinnisasjaga seotud asja- või nõudeõiguse või kasvava metsa raieõiguse võõrandamisest, tuleb deklaratsioonis V1 näidata ka kinnisasja kinnistu number kinnistusregistris.

5. Mitteresidendi tuluna maksustatakse nüüd ka kasu osaluse tagastamisest äriühingus, lepingulises investeerimisfondis või muus varakogumis, mille varast võõrandamise ajal või mõnel perioodil sellele eelnenud kahe aasta jooksul moodustasid otse või kaudselt üle 50% Eestis asuvad kinnisasjad või ehitised kui vallasasjad ja milles mitteresidendil oli võõrandamise ajal vähemalt 10-protsendine osalus (tulumaksuseaduse § 29 lg 4 p 5) või kasu saadi eelnimetatud tingimustel lepingulise investeerimisfondi või muu varakogumi likvideerimisel (tulumaksuseaduse § 29 lg p 6). Kuna alates 2014 on maksumaksjaks ka lepinguline investeerimisfond, välditakse sellest tulenev topeltmaksustamine tulumaksuseaduse § 29 lg 41 alusel.

Lisainfo

Jäta kommentaar

Veendu, et kõik kohustuslik (*) info oleks sisestatud. HTML-i kasutamine pole lubatud.