Justiitsministeerium saatis kooskõlastusringile seaduseelnõu, millega tahetakse muuta tulevikus kohtulahendid avalikuks juba enne nende jõustumist. Lahendid avalikustatakse Riigi Teatajas kohe pärast nende avalikuks tegemist.

Riigikohus tegi 2. detsembril 2020 lahendi, milles käsitleti küsimust, kas koosoleku protokollijat saab kohustada osanike koosoleku protokolli allkirjastama. Sisuliselt tugines Riigikohus analoogia korras viimastel aastatel populaarsust koguvale tahteavalduse asendamise nõudele.

Juurdepääs käesolevale materjalile on majandusajakirja Raamatupidamisuudised tellijatel.

Neljapäev, 02 Aprill 2020 11:18

Soodsam lahendus ei ole taunitav

4. märtsil 2020 tegi Riigikohus lahendi haldusasjas, kus maksuvõlgnik oli vaidlustanud talle määratud maksusumma. Maksusumma oli määranud Maksu- ja Tolliamet, kes luges ühinguga seotud juriidilistele isikutele tehtud väljamaksed näilikeks tehinguteks ja kohustas äriühingut tasuma neilt väljamaksetelt tööjõumakse. Riigikohus aga vähendas määratud maksusummat lausa 80%. Mida Riigikohus otsustas ja mida see tähendab keskmisele ettevõtjale?

Juurdepääs käesolevale materjalile on majandusajakirja Raamatupidamisuudised tellijatel.

Riigikohus ei võtnud menetlusse Vjatšeslav Leedole kuuluva pankrotis Saaremaa Laevakompanii hagi riigifirma Saarte Liinid vastu.
Esmaspäev, 18 Detsember 2017 12:57

Katseaeg kui „sisseastumiseksam“

Allpool esitatud novembrikuu riigikohtu lahendid annavad ülevaate sellest, mis juhtudel ei tohi töötaja hellitada lootusi töösuhete jätkamisele, missuguseid panga teateid saab lugeda kliendile kättetoimetatuks, millal loetakse aktsionäride üldkoosoleku otsus tühiseks, ja samuti sellest, kellel lasub tõendamiskohustus tööandjale tekitatud kahju puhul.