Lühikokkuvõtted

Töölepingu seaduses on ette nähtud hüvitised mitmeteks puhkudeks nii töötaja kui ka tööandja kasuks. Riigikohtu praktikas on neid hüvitisi käsitletud kui kahjuhüvitisi, mille puhul peavad pooled tõendama tekkinud kahju.


Juurdepääs käesolevale materjalile on finants- ja õigusajakirja RUP tellijatel.

Eesti Taristuehituse Liit (ESTEL) tegi sotsiaalministeeriumile ettepaneku lisada töölepingu seaduses toodud töötajate nimekirja ka teehoiutöötajad, kuna nende puhul on hooajalisuse tõttu raske kinni pidada seaduses toodud tööaja piirangust.

Hiljuti võeti vastu töölepingu seaduse muutmise seadus, mille tulemusena muu hulgas saavad tööandjad sõlmida järjestikuseid lühiajalisi töölepinguid töötuna arvel olevate isikutega ning osadele töötajatele muutub paindlikumaks valveaja ja tööaja korraldus.


Juurdepääs käesolevale materjalile on finants- ja õigusajakirja RUP tellijatel.

Esmaspäev, 09 Jaanuar 2023 08:51

Töölepingu seaduse muutmise seadus

Vastu võetud 23.11.2022