Lühikokkuvõtted

Riigikogus läbis kolmanda lugemise valitsuse algatatud töölepingu seaduse muudatus, mille kohaselt saavad tööandjad võimaluse sõlmida töötutega senisest enam lühiajalisi töölepinguid, mis tagavad töötegijaile töövõtu- ja käsunduslepingutest suurema kaitse.

15. oktoobril 2022 jõustus seadusemuudatus, millega parandatakse ehitustööliste võimalusi nõuda saamata jäänud töötasu.

Juurdepääs käesolevale materjalile on majandusajakirja Raamatupidamisuudised tellijatel.

Teisipäev, 08 November 2022 11:35

Tööandjale tuli kohustusi juurde

1. augustil jõustusid mitmed töölepinguseaduse muudatused, millega võeti üle Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2019/1152 läbipaistvate ja prognoositavate töötingimuste kohta Euroopa Liidus.

Juurdepääs käesolevale materjalile on majandusajakirja Raamatupidamisuudised tellijatel.

Riigikogus läbis eile esimese lugemise töölepingu seaduse muutmine, mille eesmärk on läbi suurema paindlikkuse anda tööampse tegevatele registreeritud töötutele töösuhtega kaasnev kaitse.

Juurdepääs käesolevale materjalile on majandusajakirja Raamatupidamisuudised tellijatel.