Lühikokkuvõtted

Eesti Kaubandus-Tööstuskoda, Eesti Tööandjate Keskliit ja Eesti Infotehnoloogia ja Telekommunikatsiooni Liit pöördusid majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi ning rahandusministeeriumi poole seoses töölepingu seaduse plaanitavate muudatustega seoses põhipuhkuse aegumisega.

Kümnest töölepingu käsiraamatu enim täiendatud sättest annab ülevaate majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi töösuhete ja töökeskkonna osakonna nõunik Maria-Helena Rahumets.

Töötajad ja tööandjad otsivad sageli keerulistes töösuhteid puudutavates küsimustes seadusest tuge – nii kuluvad praktilised nõuanded ja täiendavad selgitused jõustunud seadusmuudatuste ning värske kohtupraktika kohta marjaks ära. Valminud on töölepingu seaduse käsiraamatu uuendatud versioon, kust võib leida selgitusi iga seadusesätte kohta.

Töölepingu seaduses on ette nähtud hüvitised mitmeteks puhkudeks nii töötaja kui ka tööandja kasuks. Riigikohtu praktikas on neid hüvitisi käsitletud kui kahjuhüvitisi, mille puhul peavad pooled tõendama tekkinud kahju.


Juurdepääs käesolevale materjalile on finants- ja õigusajakirja RUP tellijatel.

Eesti Taristuehituse Liit (ESTEL) tegi sotsiaalministeeriumile ettepaneku lisada töölepingu seaduses toodud töötajate nimekirja ka teehoiutöötajad, kuna nende puhul on hooajalisuse tõttu raske kinni pidada seaduses toodud tööaja piirangust.