14.02.2018 Kolmapäev

Palgatulu

Hinda seda artiklit
(0 hinnangut)
Palgatulu, mis maksustatakse tulumaksuga, on:

  • kõik töötajale või ametnikule makstavad rahalised tasud: palk, lisatasu, juurdemakse, puhkusetasu, töölepingu ülesütlemisel või teenistusest vabastamisel ettenähtud hüvitis, kohtu või töövaidluskomisjoni väljamõistetud hüvitis või viivis, haigushüvitis ning riigieelarvest hüvitatav puhkusetasu;
  • seoses tööõnnetuse või kutsehaigusega makstav hüvitis juhul, kui seda ei maksta kindlustushüvitisena;
  • Eestisse lähetatud töötajate töötingimuste seaduse § 52 alusel tööandjalt teenuse tellinud isiku makstud tasu;
  • töövõtu-, käsundus- või muu võlaõigusliku lepingu alusel makstud töö- või teenustasu;
  • kõik rahalised tasud, mida maksab juriidiline isik juhtimis- või kontrollorgani liikmele oma ametiülesannete täitmise eest (tulumaksuseaduse § 13).

 Tulumaksumäär

Tulumaksumäär 2017. aastal on 20%.

Palgatulu deklareerimine

Palgatulu deklareeritakse füüsilise isiku tuludeklaratsiooni tabelis 5.1 koos muude maksustatavate tuludega, millelt on tulumaks kinni peetud.

Andmed palgatulu kohta on tuludeklaratsioonil eeltäidetud. Teie kohustuseks on andmete õigsust kontrollida ja vajadusel parandada täiendada. Kui olete saadud tulu, mis eeltäidetud deklaratsioonil ei kajastu, tuleb ka see deklaratsioonile märkida.

Palgatulult arvestab makse (tulumaks, sotsiaalmaks, pensionikindlustusmakse ja töötuskindlustusmakse) tööandja, kes need ka deklareerib ja tasub.

Seda, kas teie tööandja on deklareerinud kogu teie palga, saate kontrollida e-maksuameti/e-tolli alajaotuses „Töötamine ja väljamaksed" → „Minu sissetulekud".

Ümbrikupalka vastu võttes jääb töötaja ilma olulistest hüvedest

Ümbrikupalk võtab ära töötaja:

  • haigushüvitise
  • tööõnnetushüvitise ja töötukindlustuse
  • võimaluse saada õiglast vanemahüvitist
  • võimaluse saada pangalaenu
  • seadusandliku kaitse tööandja eest

Lisainfo

Jäta kommentaar

Veendu, et kõik kohustuslik (*) info oleks sisestatud. HTML-i kasutamine pole lubatud.


right banner 2024 est konference
430824810 430800019636154 7356040320163199917 n255