Ülevaatlikus tabelis on esitatud Eesti 2022. aasta riigipühad ja tööpäevade ning töötundide arvud kuus.

Juurdepääs käesolevale materjalile on majandusajakirja Raamatupidamisuudised tellijatel.

Ülevaatlikus tabelis on esitatud Eesti 2020. aasta riigipühad ja tööpäevade ning töötundide arvud kuus.

Teisipäev, 20 Juuni 2017 12:12

Rahatüli viib töövaidluseni

Kirjutas
Enamik avaldusi, mis töötajad on töövaidluskomisjoni esitanud, on seotud saamata jäänud töötasu ja lõpparvega.
Ülevaatlikus tabelis on toodud Eesti 2017. aasta riigipühad ja tööpäevade ning töötundide arvud kuus.

18. oktoobril 2014 jõustus ravikindlustuse seaduse § 53 muudatus, mille järgi muutub 1.jaanuarist 2015 elektroonilise töövõimetuslehe (E-TVL) teenuse kasutamine kõigile…
Reede, 11 Juuli 2014 16:45

Nõiajaht pensionifondidele!

Kirjutas

Lihtsa vaatluse tulemusena võib nentida, et igast kümnest pensionifondide teemat kajastavast artiklist kannab üheksa negatiivset alatooni.

Tööinspektsioon tuletab suvistele töötajatele meelde, et tööandjatel ei ole õigust nõuda proovipäevadel tasuta töö tegemist.

Tööinspektsiooni poole pöördus tööandja küsimusega, kuidas tuleb täita töötervishoiu ja tööohutuse seaduse §-s 13 ja teistes sätetes toodud kohustusi, kui…
Tööinspektsioon tuletab meelde, et kui juhtub tööõnnetus, on vajalik järgida kindlaid juhiseid ja soovitusi. Alates sellest, et ettevõttes oleks määratud…
Kas tööandjal on kohustus maksta töötajale enne töölähetust välja päevarahad ja muud avansilised maksed ning kas töötaja peab eelnevalt tegema…