Tervishoiutöötajad seisavad igapäevaselt silmitsi paljude psühhosotsiaalsete ohtudega nagu suur töökoormus, ajasurve, „rasked” patsiendid ja vägivallaoht.
Tegin 2012 I kvartalil 100 ületundi. Tööandja keeldus ületunnitöö maksmisest. Hetkel ei ole tööandjal mulle tööd pakkuda, kuigi olen täiskohaga…

Alates 2020. aasta 1. jaanuarist on töötasu alammäär tunnis 3,48 eurot. Töötasu alammäär kuus täistööajaga töötamise korral on 584 eurot.

2012 aastal viis Lääne inspektsioon 61 ettevõttes läbi kontoritöötajate füsioloogiliste ohutegurite sihtkontrolli, mille eesmärgiks oli teada saada arvutitöötajate tegelik tervislik…
Asusin tööle oktoobris 2011. aastal, pole siiani puhkust kasutanud, kaua mul on õigus 2011. a puhkust kasutada, et ei kaotaks…
Töötuskindlustushüvitist on 2013. aastal võimalik saada maksimaalselt 1054 eurot ja 62 senti kuus. Tegu on läbi aegade kõrgeima hüvitise maksimummääraga.
Möödunud aastal menetles Saaremaa töövaidluskomisjon mitut avaldust, kus töötaja on esitanud nõude tasu saamiseks konkurentsipiirangu kokkuleppe järgimise eest peale töösuhte…
Olga Timmermann, Põhja inspektsiooni teabespetsialist Käes on aasta kõige külmem aeg ning just nüüd hakkavad mittetöötavad radiaatorid või külma õhku…
Praeguses kiires maailmas ja tihedas konkurentsis esineb sõidukijuhtide töö- ja puhkeaja kontrollis märkimisväärselt rikkumisi.
Tööandjad on puudega inimest tööle võttes aeg-ajalt kimbatuses. Esitatakse endale küsimusi, et kas ma tohin seda inimest tööle võtta, mida…