Tööõigus ja tööturg
Neljapäev, 03 Jaanuar 2019 09:34

Muutus tööõnnetustest teavitamise kord

Töötervishoiu ja tööohutuse seadus ning selle alusel kehtestatud mitmed määrused muutusid 1. jaanuarist 2019.a. Muutus ka tööõnnetuse raporti esitamise kord ja raporti vorm.

Haigekassa andis teada, et 2017. aasta alguses viibib töövõimetuslehtede väljamaksmine neile kindlustatutele, kelle töövabastusperiood algab jaanuaris 2017.

Neljapäev, 04 August 2016 09:57

Muutus töövõimetuslehtede käitlemise kord

1. juulil jõustunud töövõimereformiga seonduv ravikindlustuse seaduse muudatus mõjutab ka haigusjuhtumite pikendamise korda, teatas sotsiaalkindlustusamet.

Sotsiaalministri 26. septembri 2002. a määruse nr 114 „Töövõimetuslehe andmekoosseis ja pabervorm ning töövõimetuslehe registreerimise, väljakirjutamise ja haigekassale edastamise tingimused ja kord” muutmine

Tervise- ja tööministri 16.06.2015 määrus № 29

https://www.riigiteataja.ee/akt/119062015014

Kohvipoodide kett OÜ Coffee IN pole rahul aasta algusest käivitunud elektroonilise töövõimetuslehtede süsteemiga ja pärib sotsiaalministeeriumilt aru, miks pole lahendus õigeaegselt mõistlikult toimima hakanud.

Liituge meiega sotsiaalvõrgustikes